graphic-ccli-trademark.svg CCLI Trademark Logo graphic-ccli-trademark.svg CCLI Trademark Logo graphic-songselect-trademark.svg CCLI SongSelect Logo icon-megaphone-circle-line.svg Icon Megaphone icon-press-kit Press Kit Icon icon-fact-sheet Fact Sheet Icon icon-megaphone-circle-line-mobile.svg Icon Megaphone icon-close-filled.svg Icon Close icon-close-white.svg Icon Close icon-close-blue.svg Icon Close icon-earth-filled.svg Icon Earth icon-earth-line.svg Icon Earth Outline icon-finder-filled.svg Icon Finder Filled icon-finder-filled.svg Icon Finder Filled icon-headset-line.svg Icon Headset Line icon-headset-line.svg Icon Headset Line icon-letter-and-envelope-line.svg Icon Letter and Envelope Line icon-movie-download-line.svg Icon Movie Download Line icon-music-note-circle-line.svg Icon Music Note Circle Line icon-new-window-line.svg Icon New Window Line icon-new-window-line-blue.svg Icon New Window Line icon-page-ribbon-line.svg Icon Page Ribbon Line icon-person-filled.svg Icon Person Filled icon-person-filled.svg Icon Person Filled icon-play-circle.svg Icon Play Circle icon-recent-articles-line.svg Icon Article Line icon-stop-circle.svg Icon Stop Circle icon-play-pressed-circle.svg Icon Play Pressed Circle icon-question-mark-circle.svg Icon Question Mark Circle icon-quotation-end.svg Icon Quotation End icon-quotation-start.svg Icon Quotation Start icon-quotation-end.svg Icon Quotation End icon-quotation-start.svg Icon Quotation Start icon-sheet-music-line.svg Icon Sheet Music Line icon-shopping-cart-line.svg Icon Shopping Cart Line icon-social-media-facebook-circle.svg Icon Social Media Facebook Circle icon-social-media-google-plus-circle.svg Icon Social Media Google Plus Circle icon-social-media-instagram-circle.svg Icon Social Media Instagram Circle icon-social-media-linkedin-circle.svg Icon Social Media LinkedIn Circle icon-social-media-pinterest-circle.svg Icon Social Media Pinterest Circle icon-social-media-twitter-circle.svg Icon Social Media Twitter Circle icon-social-media-youtube-circle.svg Icon Social Media YouTube Circle icon-social-media-twitter-filled.svg Icon Social Media Twitter Filled icon-stop-button-filled.svg Icon Stop Button Filled icon-translation-filled.svg Icon Translation Filled icon-regional.svg Icon Regional Map Pin icon-globe icon-chat.svg Icon Chat icon-clock-outline.svg Icon Clock Outline icon-headphones-outline.svg Icon Headphones Outline icon-pin-outline.svg Icon Pin Outline icon-article-line-mobile.svg Article Icon icon-music-note-circle-line-mobile.svg Music Note Icon icon-sheet-music-line-mobile.svg Sheet Music Icon icon-nav-mobile-more.svg Navigation More Icon icon-nav-mobile-more.svg Navigation More Icon icon-nav-mobile-song-select.svg Navigation SongSelect Icon icon-nav-mobile-services.svg Navigation Services Icon icon-nav-mobile-support.svg Navigation Support Icon

Vælg din placering

LÆRERVÆRELSET

Da der sker tyverier fra lærerværelset, møder en idealistisk ung lærer sin skoles brutale og uigennemskuelige virkelighed på en smertelig måde.

RYSTENDE SKILDRING AF VORES INDRE SVINEHUND 

Ung idealist
Carla Nowak (Leonie Benesch) er nyuddannet lærer. Med idealisme og dygtighed underviser hun en 7. klasse i matematik og idræt på en lille skole. Med kærlig og fast pædagogik virker samspillet med klassen godt, selv om der naturligvis er elever, der påkalder sig særlig opmærksomhed på måder, der kan lægge op til konflikt. Oskar Kühn (Leonard Stattisch) er usædvanlig dygtig til matematik og er derfor særlig værdsat af Carla.

Lærerværelset og skolekontoret er – som på så mange mindre skoler – steder, hvor alle kender alle og har en rimelig positiv omgangstone.

Mistanken
Men under overfladen lurer helt andre ting. Skolen plages af nogle tyverier fra lærerværelset og nogle af lærerne vil dette til livs. Mistanken rettes mod 7. klasse. Nogle af lærerne udsætter de to klasserepræsentanter for et “frivilligt” forhør, hvor de nærmest tvinges til at udpege den elev, de mener, kan være den skyldige, Efterfølgende samler disse lærere alle drenge i 7. klasse, og beder dem vise deres pung frem. Da en elev med tyrkisk baggrund har usædvanligt mange penge i pungen, falder mistanken på ham. Carla følger denne “opklaringsmetode” med mistro og protest. Det viser sig, at der er en ganske legitim grund til det store beløb i drengens pung, men sladderens djævel er sluppet løs på skolen og løber hånd i hånd med racismen rundt i klassen og på resten af skolen.

Fælden
Carla beslutter at sætte en stopper for alt dette ved at afsløre tyven. Hun stiller en fælde, hvor hun hænger sin frakke med sin pung i over en stoleryg på lærerværelset, mens hendes bærbare står på bordet og filmer frakken. Fælden virker, og Carla opdager til sin rædsel, at det er skoles sekretær, fru Kühn, der er tyven. Fru Kühn nægter alt og kampen begynder. Skolens leder beslutter at sende fru Kühn hjem på ubestemt tid. Fru Kühn forsøger derefter at modarbejde Carla på alle måder og lægger hende bl.a. for had for alle forældrene til et forældremøde i klassen.

Konsekvenserne
Også i selve klassen spreder uroen sig, og bliver til en modstand mod Carla. Da det er hendes tur til at blive interviewet til skolebladet, misbruger eleverne dette til at lave en modbydelig artikel, der indeholder et interview fyldt med usandheder, der stiller Carla i et meget dårligt lys. Men det allerværste for hende er måske, at det netop er moren til hendes yndlingselev, hun har afsløret som tyv. Dette medfører selvfølgelig, at Oskar tager voldsom afstand fra Carla…

Se mere på https://filmogtro.dk/

« »

CVLI does not necessarily endorse the entire content of any movie listed. Before showing any movie, in whole or in part, please preview and determine if the footage is appropriate for your intended audience.

Gør det rigtige

Kom sammen med over 100.000 kirker, lejre, kirkelige organisationer og børnepasningscentre i hele verden, der er medlemmer af CVLI og Church Video License.

Film ideer