graphic-ccli-trademark.svg CCLI Trademark Logo graphic-ccli-trademark.svg CCLI Trademark Logo graphic-songselect-trademark.svg CCLI SongSelect Logo icon-megaphone-circle-line.svg Icon Megaphone icon-press-kit Press Kit Icon icon-fact-sheet Fact Sheet Icon icon-megaphone-circle-line-mobile.svg Icon Megaphone icon-close-filled.svg Icon Close icon-close-white.svg Icon Close icon-close-blue.svg Icon Close icon-earth-filled.svg Icon Earth icon-earth-line.svg Icon Earth Outline icon-finder-filled.svg Icon Finder Filled icon-finder-filled.svg Icon Finder Filled icon-headset-line.svg Icon Headset Line icon-headset-line.svg Icon Headset Line icon-letter-and-envelope-line.svg Icon Letter and Envelope Line icon-movie-download-line.svg Icon Movie Download Line icon-music-note-circle-line.svg Icon Music Note Circle Line icon-new-window-line.svg Icon New Window Line icon-new-window-line-blue.svg Icon New Window Line icon-page-ribbon-line.svg Icon Page Ribbon Line icon-person-filled.svg Icon Person Filled icon-person-filled.svg Icon Person Filled icon-play-circle.svg Icon Play Circle icon-recent-articles-line.svg Icon Article Line icon-stop-circle.svg Icon Stop Circle icon-play-pressed-circle.svg Icon Play Pressed Circle icon-question-mark-circle.svg Icon Question Mark Circle icon-quotation-end.svg Icon Quotation End icon-quotation-start.svg Icon Quotation Start icon-quotation-end.svg Icon Quotation End icon-quotation-start.svg Icon Quotation Start icon-sheet-music-line.svg Icon Sheet Music Line icon-shopping-cart-line.svg Icon Shopping Cart Line icon-social-media-facebook-circle.svg Icon Social Media Facebook Circle icon-social-media-google-plus-circle.svg Icon Social Media Google Plus Circle icon-social-media-instagram-circle.svg Icon Social Media Instagram Circle icon-social-media-linkedin-circle.svg Icon Social Media LinkedIn Circle icon-social-media-pinterest-circle.svg Icon Social Media Pinterest Circle icon-social-media-twitter-circle.svg Icon Social Media Twitter Circle icon-social-media-youtube-circle.svg Icon Social Media YouTube Circle icon-social-media-twitter-filled.svg Icon Social Media Twitter Filled icon-stop-button-filled.svg Icon Stop Button Filled icon-translation-filled.svg Icon Translation Filled icon-regional.svg Icon Regional Map Pin icon-globe icon-chat.svg Icon Chat icon-clock-outline.svg Icon Clock Outline icon-headphones-outline.svg Icon Headphones Outline icon-pin-outline.svg Icon Pin Outline icon-article-line-mobile.svg Article Icon icon-music-note-circle-line-mobile.svg Music Note Icon icon-sheet-music-line-mobile.svg Sheet Music Icon icon-nav-mobile-more.svg Navigation More Icon icon-nav-mobile-more.svg Navigation More Icon icon-nav-mobile-song-select.svg Navigation SongSelect Icon icon-nav-mobile-services.svg Navigation Services Icon icon-nav-mobile-support.svg Navigation Support Icon

Vælg din placering

Pris

Pris00006941_luther_plakat-us_360

Se betalingen nedenfor, der er for et helt år. Udfyld ansøgning om licens, send en E-mail eller ring. Oplys størrelsen på jeres gruppe, og vi kan give dig licens med det samme!
Når vi har noteret detaljerne kan vi give dig en licens og din dækning vil begynde.

Se nærmere om hvilke producere der er dækket af licensen. Vi gør opmærksom på at antallet af producere bliver stadig større – og nye muligheder kommer til – uden at din pris ændres!

Størrelsen af menigheden eller foreningen udregnes efter gennemsnit pr. uge. Hvis der er flere aktiviteter, møder eller gudstjenester i ugen, er det det samlede gennemsnit der skal lægges til grund for beregningen.

F.eks. om søndagen kommer der gennemsnitlig 50 til gudstjeneste, der er 20 konfirmander og 10 minikonfirmander der giver en gennemsnitlig ugentlig deltagelse på 15 mere. I alt 65 i gennemsnit pr. uge. (Konfirmander undervises kun i ca. 6 mdr. og minikonfirmander i 3 mdr.)

Eller en forening med voksenarbejde 40 deltagere, ungdom 20

Størrelsen af menigheden eller foreningen udregnes efter gennemsnit pr. uge.

Hvis der er flere aktiviteter, møder eller gudstjenester i ugen, er det det samlede gennemsnit der skal lægges til grund for beregningen.

For kirker er det dog kun hovedaktiviteter der tælles med – gudstjenesten uden at tælle ekstra deltagere ved jul, påske og pinse med – eller vielse, ekstra gæster til dåb osv. – typisk er det altergæster tillagt 10%.
Udover gudstjenesten tælles konfirmander og minikonfirmander også med.
F.eks. om søndagen kommer der gennemsnitlig 50 til gudstjeneste, der er 20 konfirmander og 10 minikonfirmander der giver en gennemsnitlig ugentlig deltagelse på 15 mere. I alt 65.

Eller en forening med voksenarbejde 40 deltagere, ungdom 20 og børn 10 – i alt 70 deltagere.

Priser for nye medlemmer i 2024.

Kategori Størrelse Pris
A Ikke over 49 kr. 1.070,00
B 50-99 kr. 2.030,00
C 100-199 kr. 2.630,00
D 200-499 kr. 3.100,00
E 500-999 kr. 3.950,00
F 1.000-1.499 kr. 4800,00
G 1.500-2.000 kr. 5.900,00
H 2.000- Kontakt os

Pr. år
Moms er inkluderet i prisen.

Priserne er for Danmark, og kan ikke benyttes som vejledning i andre lande. Gå til dit eget område for oplysninger, se www.cvli.com.

For lejre

Det er muligt at få licens til et lejrsted, således at alle brugere af stedet kan benytte film under licensen, uanset om de har en licens hjemme eller ej.

For lejre der benyttes forår, sommer og efterår:
Pr. seng    –    kr. 14.00 – dog max kr. 1.900

For lejre der benyttes hele året:
Pr. seng     –    kr. 30.00 – dog max kr. 3.500

En enkelt gang

Har du brug for licens til bare én forevisning, så skriv eller ring og hør!
Det er dog sjældent en fordel – en forevisning svarer cirka til kategori A eller B for et antal på under 50-100.

Gør det rigtige

Kom sammen med over 100.000 kirker, lejre, kirkelige organisationer og børnepasningscentre i hele verden, der er medlemmer af CVLI og Church Video License.

Movie Ideas