graphic-ccli-trademark.svg CCLI Trademark Logo graphic-ccli-trademark.svg CCLI Trademark Logo graphic-songselect-trademark.svg CCLI SongSelect Logo icon-megaphone-circle-line.svg Icon Megaphone icon-press-kit Press Kit Icon icon-fact-sheet Fact Sheet Icon icon-megaphone-circle-line-mobile.svg Icon Megaphone icon-close-filled.svg Icon Close icon-close-white.svg Icon Close icon-close-blue.svg Icon Close icon-earth-filled.svg Icon Earth icon-earth-line.svg Icon Earth Outline icon-finder-filled.svg Icon Finder Filled icon-finder-filled.svg Icon Finder Filled icon-headset-line.svg Icon Headset Line icon-headset-line.svg Icon Headset Line icon-letter-and-envelope-line.svg Icon Letter and Envelope Line icon-movie-download-line.svg Icon Movie Download Line icon-music-note-circle-line.svg Icon Music Note Circle Line icon-new-window-line.svg Icon New Window Line icon-new-window-line-blue.svg Icon New Window Line icon-page-ribbon-line.svg Icon Page Ribbon Line icon-person-filled.svg Icon Person Filled icon-person-filled.svg Icon Person Filled icon-play-circle.svg Icon Play Circle icon-recent-articles-line.svg Icon Article Line icon-stop-circle.svg Icon Stop Circle icon-play-pressed-circle.svg Icon Play Pressed Circle icon-question-mark-circle.svg Icon Question Mark Circle icon-quotation-end.svg Icon Quotation End icon-quotation-start.svg Icon Quotation Start icon-quotation-end.svg Icon Quotation End icon-quotation-start.svg Icon Quotation Start icon-sheet-music-line.svg Icon Sheet Music Line icon-shopping-cart-line.svg Icon Shopping Cart Line icon-social-media-facebook-circle.svg Icon Social Media Facebook Circle icon-social-media-google-plus-circle.svg Icon Social Media Google Plus Circle icon-social-media-instagram-circle.svg Icon Social Media Instagram Circle icon-social-media-linkedin-circle.svg Icon Social Media LinkedIn Circle icon-social-media-pinterest-circle.svg Icon Social Media Pinterest Circle icon-social-media-twitter-circle.svg Icon Social Media Twitter Circle icon-social-media-youtube-circle.svg Icon Social Media YouTube Circle icon-social-media-twitter-filled.svg Icon Social Media Twitter Filled icon-stop-button-filled.svg Icon Stop Button Filled icon-translation-filled.svg Icon Translation Filled icon-regional.svg Icon Regional Map Pin icon-globe icon-chat.svg Icon Chat icon-clock-outline.svg Icon Clock Outline icon-headphones-outline.svg Icon Headphones Outline icon-pin-outline.svg Icon Pin Outline icon-article-line-mobile.svg Article Icon icon-music-note-circle-line-mobile.svg Music Note Icon icon-sheet-music-line-mobile.svg Sheet Music Icon icon-nav-mobile-more.svg Navigation More Icon icon-nav-mobile-more.svg Navigation More Icon icon-nav-mobile-song-select.svg Navigation SongSelect Icon icon-nav-mobile-services.svg Navigation Services Icon icon-nav-mobile-support.svg Navigation Support Icon

Vælg din placering

Betingelser for brug af hjemmesiden

Aftale mellem bruger og CVLI

Christian Video Licensing International, LLC (“CVLI”)-webstedet skal herefter defineres til at omfatte alle cvli.com og alle andre websider, der drives af CVLI.

Din adgang til og fortsatte brug af dette websted er betinget af din accept, uden begrænsning, af disse vilkår for brug (“Brugerbetingelser”).

Som nævnt nedenfor inkluderer “Vi”, “Os” eller “Vores” CVLI’et, og “Du” eller “Din” inkluderer brugeren.

Spørgsmål eller meddelelser vedrørende disse vilkår for brug skal rettes til os via formularen “Kontakt CVLI”, som findes på vores websted.

Det følgende beskriver de vilkår for brug, som vi tilbyder dig omkring information, tjenester og produkter på vores websted og relaterede websider (samlet kaldet “tjenesterne”).

Vi forbeholder os retten til at ændre eller gentage brugsbetingelserne fra tid til anden, med eller uden forudgående varsel.

Brug af denne hjemmeside

Du erklærer, at du har læst og accepterer at være bundet af brugsbetingelserne. Du accepterer endvidere at overholde amerikansk eller anden gældende lovgivning vedrørende transmission af enhver information, der er opnået fra tjenesterne i overensstemmelse med brugerbetingelserne, ikke at bruge tjenesterne til ulovlige formål og ikke at forstyrre netværkene, der er forbundet til tjenesterne.

Du accepterer udelukkende at bruge tjenesterne til din egen ikke-kommercielle brug og fordel.

Du accepterer straks at underrette os, hvis du bliver opmærksom på enhver uautoriseret adgang eller brug af tjenesterne fra en part eller ethvert krav om, at tjenesterne krænker en ophavsret, et varemærke eller andre kontraktlige, lovbestemte eller almindelige rettigheder.

CVLI forbeholder sig retten til enhver tid og fra tid til anden at ændre eller afbryde, midlertidigt eller permanent, tjenesten (eller enhver del heraf) med eller uden varsel. Du accepterer, at CVLI ikke er ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for ændringer, suspension eller afbrydelse af tjenesten.

.

Intellektuel ejendom

Denne hjemmeside indeholder materiale, som helt eller delvist er afledt af materialer leveret af os og forskellige andre kilder. Dette websted, inklusive men ikke begrænset til dets tekst, logoer, indhold, fotografier og grafik (“den intellektuelle ejendom”), er beskyttet af ophavsrettigheder, servicemærker, internationale traktater og/eller andre ejendomsrettigheder og love i USA og love i andre lande. Den intellektuelle ejendomsret er også beskyttet som et samlet værk eller samling i henhold til amerikansk ophavsret og andre love og traktater. Du accepterer at overholde alle gældende love om ophavsret og andre love samt eventuelle yderligere ophavsretsmeddelelser eller begrænsninger indeholdt i tjenesterne.

Du kan downloade materiale fra tjenesten og/eller lave en trykt kopi til dit eget personlige ikke-kommercielle brug, forudsat at du respekterer al copyright og andre ejendomsretlige meddelelser. Hvis du ønsker at lave kopier og/eller distribuere visse oplysninger, bedes du kontakte os.

Du må ikke bruge nogen af vores varemærker, handelsnavne eller servicemærker på nogen måde, som giver indtryk af, at sådanne navne og mærker tilhører eller er forbundet med dig eller bruges med vores samtykke, og du anerkender, at du ikke har nogen ejendomsret til nogen af navnene og mærkerne.

Ingen licens givet

Du erhverver absolut ingen rettigheder eller licenser til tjenesterne og materialerne heri udover den begrænsede ret til at bruge tjenesterne i overensstemmelse med brugerbetingelserne. Hvis du vælger at downloade indhold fra tjenesterne, skal du gøre det i overensstemmelse med vilkårene for brug. Et sådant download er kun licenseret til dig, af os, til dit egen personlige, ikke-kommercielle brug i overensstemmelse med brugsbetingelserne og overfører ikke andre rettigheder til dig.

Du accepterer ikke at reproducere, duplikere, kopiere, sælge, handle, videresælge eller udnytte til kommercielle formål, nogen del af tjenesten, brug af tjenesten eller adgang til tjenesten.

Rettigheder forbeholdt

Alle nuværende og fremtidige rettigheder til den intellektuelle ejendomsret og andre ejendomsrettigheder tilhørende vores, af enhver art i henhold til lovene for enhver statslig myndighed, indenlandsk eller udenlandsk, inklusive rettigheder til alle applikationer og registreringer relateret til tjenesterne, skal, som mellem dig og os, til enhver tid være og forblive vores eneste og eksklusive ejendom. Alle nuværende og fremtidige rettigheder til og ejendomsret til tjenesterne (inklusive retten til at udnytte tjenesterne og enhver del af tjenesterne over enhver nuværende eller fremtidig teknologi) er forbeholdt os til vores eksklusive brug. Medmindre det er specifikt tilladt i vilkårene for brug, må du ikke kopiere eller gøre nogen brug af tjenesterne eller dele deraf.

Ansvarsfraskrivelse for nøjagtighed

Vi garanterer ikke nøjagtigheden, kvaliteten, fuldstændigheden, valutaen eller gyldigheden af nogen information på webstedet eller linket fra webstedet. Alle oplysninger på dette websted er hentet fra kilder, som vi mener er nøjagtige og pålidelige.

Materialet på dette websted kan omfatte tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl, og webstedet kan være genstand for perioder med afbrydelser. Vi kan til enhver tid foretage ændringer eller forbedringer.

Generel ansvarsfraskrivelse

Vi er ikke ansvarlige for nogen direkte, indirekte, tilfældige følgeskader eller andre skader, der opstår som følge af eller i forbindelse med brugen af denne hjemmeside eller linkede sider, eller i tillid til de tilgængelige oplysninger på hjemmesiden eller linkede sider. Dette inkluderer enhver personskade, forretningsafbrydelse, tab af brug, tabte data, tabt fortjeneste eller ethvert andet økonomisk tab, uanset om det er i en kontrakt, uagtsomhed eller anden indviklet handling, selvom vi er blevet informeret om muligheden. Vores samlede ansvar over for dig for alle tab, skader og årsager til handling (i kontrakt), erstatningsret (herunder uden begrænsning, uagtsomhed eller andet) vil ikke overstige det beløb, du har betalt til os for at få adgang til tjenesterne.

Forældelsesregler

Du accepterer, at uanset enhver lov eller lov om det modsatte, skal ethvert krav eller sagsgrund, der opstår som følge af eller relateret til brugen af tjenesten, indgives inden for et (1) år efter, at et sådant krav eller sagsgrund er opstået eller være for evigt forældet.

Skadesløsholdelse

Du accepterer, i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, at holde os, vores embedsmænd, direktører, ejere, agenter og medarbejdere skadesløse fra ethvert krav, herunder rimelige advokatsalærer, fremsat af en tredjepart på grund af eller opstået ved din brug af tjenesterne, i strid med disse vilkår for brug af dig, eller krænkelsen af dig eller andre brugere af tjenesterne, der bruger din computer, af enhver intellektuel ejendomsret eller andre rettigheder tilhørende enhver person eller enhed. Vi forbeholder os retten til at påtage os det eksklusive forsvar og kontrol af ethvert spørgsmål, der ellers er underlagt skadesløsholdelse fra dig.

Links

Tjenesterne viser links til andre websteder, som ikke ejes eller vedligeholdes af os. Inkluderingen af et link til et sådant websted indebærer ikke godkendelse fra os. Visning af ethvert websted, der er linket til tjenesterne, er på egen risiko.

Tjenesten kan levere, eller tredjeparter kan levere, links til andre World Wide Web steder eller ressourcer. Fordi vi ikke har kontrol over sådanne websteder og ressourcer, anerkender og accepterer du, at CVLI ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af sådanne eksterne websteder eller ressourcer, og ikke godkender og er ikke ansvarlig for noget indhold, reklame, produkter eller andet materiale på eller tilgængeligt fra sådanne websteder eller ressourcer. Du anerkender og accepterer endvidere, at vi ikke er ansvarlige, direkte eller indirekte, for nogen skade eller tab forårsaget eller påstået at være forårsaget af eller i forbindelse med brug af eller tillid til sådant indhold, varer eller tjenester, der er tilgængelige på eller gennem enhver sådan hjemmeside eller ressource.

Fortrolighedspolitik

Vores nuværende privatlivspolitik er offentliggjort på webstedet. Du accepterer brugen af dine data i overensstemmelse med CVLI’s privatlivspolitik.

Politikker vedrørende påstande om krænkelse

Det er vores politik at reagere hurtigt efter at have modtaget meddelelse om påstået krænkelse af intellektuel ejendom. Vi vil omgående behandle og undersøge meddelelser om påstået krænkelse og vil træffe passende foranstaltninger i henhold til Digital Millennium Copyright Act og andre gældende love om intellektuel ejendom.

Alle meddelelser om krænkelse af ophavsretten skal sendes til os.

Meddelelser om krænkelse af ophavsret bør indeholde følgende oplysninger:

  • En fysisk eller elektronisk signatur fra en person, der er autoriseret til at handle på vegne af ophavsretsejeren, som angiveligt er krænket.
  • Identifikation af det ophavsretligt beskyttede værk, der hævdes at være blevet krænket.
  • Identifikation af det materiale, der hævdes at være krænkende eller at være genstand for krænkende aktivitet, og oplysninger, der med rimelighed er tilstrækkelige til at tillade os at finde materialet.
  • Den klagende parts adresse, telefonnummer eller e-mailadresse.
  • En erklæring om, at den klagende part har en god tro på, at brugen af materialet på den måde, der klages over, ikke er godkendt af ejeren af ophavsretten, dennes agent eller loven.
  • En erklæring, under straf for mened, om, at oplysningerne i meddelelsen er nøjagtige, og at den klagende part er autoriseret til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv rettighed, der angiveligt er krænket. Vi forbeholder os retten til at fjerne og/eller deaktivere adgangen fra tjenesten til websider for gentagne krænkere og forbeholder os retten til at opsige alle kontoindehavere og abonnenter, som gentagne gange overtræder love om intellektuel ejendomsret.

Adgang uden for USA

Vi garanterer ikke, at materialerne på dette websted er passende eller tilgængelige til brug på steder uden for USA, dets territorier og besiddelsens. Hvis du bruger tjenesterne fra andre steder, er du ansvarlig for overholdelse af gældende lokale love.

CVLI kan linke til websteder, der drives af CVLI-tilknyttede selskaber uden for USA. Du er ansvarlig for overholdelse af gældende lokale love, når du bruger disse websteder.

Diverse

Disse vilkår for brug vil blive styret og fortolket i overensstemmelse med lovene i staten Californien, USA, uanset eventuelle lovkonflikter, og du giver hermed samtykke til sådanne domstoles jurisdiktion. Hvis nogen del af disse brugsbetingelser er ulovlige, ugyldige eller ikke kan håndhæves, vil denne del blive anset for at være adskillelig og vil ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af eventuelle resterende bestemmelser.

Gør det rigtige

Kom sammen med over 100.000 kirker, lejre, kirkelige organisationer og børnepasningscentre i hele verden, der er medlemmer af CVLI og Church Video License.

Movie Ideas