graphic-ccli-trademark.svg CCLI Trademark Logo graphic-ccli-trademark.svg CCLI Trademark Logo graphic-songselect-trademark.svg CCLI SongSelect Logo icon-megaphone-circle-line.svg Icon Megaphone icon-press-kit Press Kit Icon icon-fact-sheet Fact Sheet Icon icon-megaphone-circle-line-mobile.svg Icon Megaphone icon-close-filled.svg Icon Close icon-close-white.svg Icon Close icon-close-blue.svg Icon Close icon-earth-filled.svg Icon Earth icon-earth-line.svg Icon Earth Outline icon-finder-filled.svg Icon Finder Filled icon-finder-filled.svg Icon Finder Filled icon-headset-line.svg Icon Headset Line icon-headset-line.svg Icon Headset Line icon-letter-and-envelope-line.svg Icon Letter and Envelope Line icon-movie-download-line.svg Icon Movie Download Line icon-music-note-circle-line.svg Icon Music Note Circle Line icon-new-window-line.svg Icon New Window Line icon-new-window-line-blue.svg Icon New Window Line icon-page-ribbon-line.svg Icon Page Ribbon Line icon-person-filled.svg Icon Person Filled icon-person-filled.svg Icon Person Filled icon-play-circle.svg Icon Play Circle icon-recent-articles-line.svg Icon Article Line icon-stop-circle.svg Icon Stop Circle icon-play-pressed-circle.svg Icon Play Pressed Circle icon-question-mark-circle.svg Icon Question Mark Circle icon-quotation-end.svg Icon Quotation End icon-quotation-start.svg Icon Quotation Start icon-quotation-end.svg Icon Quotation End icon-quotation-start.svg Icon Quotation Start icon-sheet-music-line.svg Icon Sheet Music Line icon-shopping-cart-line.svg Icon Shopping Cart Line icon-social-media-facebook-circle.svg Icon Social Media Facebook Circle icon-social-media-google-plus-circle.svg Icon Social Media Google Plus Circle icon-social-media-instagram-circle.svg Icon Social Media Instagram Circle icon-social-media-linkedin-circle.svg Icon Social Media LinkedIn Circle icon-social-media-pinterest-circle.svg Icon Social Media Pinterest Circle icon-social-media-twitter-circle.svg Icon Social Media Twitter Circle icon-social-media-youtube-circle.svg Icon Social Media YouTube Circle icon-social-media-twitter-filled.svg Icon Social Media Twitter Filled icon-stop-button-filled.svg Icon Stop Button Filled icon-translation-filled.svg Icon Translation Filled icon-regional.svg Icon Regional Map Pin icon-globe icon-chat.svg Icon Chat icon-clock-outline.svg Icon Clock Outline icon-headphones-outline.svg Icon Headphones Outline icon-pin-outline.svg Icon Pin Outline icon-article-line-mobile.svg Article Icon icon-music-note-circle-line-mobile.svg Music Note Icon icon-sheet-music-line-mobile.svg Sheet Music Icon icon-nav-mobile-more.svg Navigation More Icon icon-nav-mobile-more.svg Navigation More Icon icon-nav-mobile-song-select.svg Navigation SongSelect Icon icon-nav-mobile-services.svg Navigation Services Icon icon-nav-mobile-support.svg Navigation Support Icon

Vælg din placering

FAQ – Ofte stillede spørgsmål

Rettigheder?
Husk at Copydan klarer det skrevne, billeder på internettet og lidt mere, Koda musikken og CVLI Danmark klarer filmrettighederne – også konfirmandundervisning? – ja, hvis undervisningen, helt eller delvist, er uden for præstens hjem – hvis der deltager elever fra mere end én skoleklasse – eller hvis der er forskellige undervisere udover præsten. Så gælder vores gode tilbud også! Se mere på www.cvli.dk

Hvad er prisen?

Størrelsen af menigheden eller foreningen udregnes efter gennemsnit pr. uge.  Det er ikke kun der, hvor man vil bruge filmen, at man skal tælle op – måske skal arrangementet slet ikke tælles med!

Det er alle hovedaktiviteter der skal tælles med. Filmselskaberne har ønsket, at det skal være enkelt at forstå, hvor man kan bruge filmene, og prisen for licensen er fastsat i forhold til denne optælling.

Hvis der er flere aktiviteter, møder eller gudstjenester i ugen, er det det samlede gennemsnit der skal lægges til grund for beregningen.

Hovedaktiviteter er højmessen (ikke jul, påske osv eller andre særgudstjenester – brug evt. optællingen af altergæster), konfirmander, juniorer- og minikonfirmander (husk at de beregnes kun med 50% eller hvor længe på et år der er aktiviteter for dem), kor-arbejde som ikke er en fast del af højmessen – osv.  Men f.eks. sogneeftermiddage og filmklub er ikke hovedaktiviteter og tælles ikke med.

Eksempel: om søndagen kommer der gennemsnitlig 50 til gudstjeneste, der er 20 konfirmander og
10 minikonfirmander der giver en gennemsnitlig ugentlig deltagelse på 15 mere. I alt 65.
Eller en forening med voksenarbejde 40 deltagere, ungdom 20 og børn 10 – i alt 70 deltagere.

Prisen i 2023 for nye licenser, er for antal 0-49, kr. 1.055,00 – 50-99, kr. 2.000,00 –
100-199, kr. 2.590,00 – 200-499, kr. 3.050,00.
Se mere på denne side.

Hvor ofte betaler jeg?
Der betales én gang om året.  Aftalen kan altid opsiges med 60 dages varsel til aftalens udløb. Aftalen kan også ændres til enhver tid, hvorefter der beregnes forholdsmæssig licens. Et par måneder før udløb, fremsendes en fornyelse af licensen.

Hvem skal have pengene?
Aftalen er med filmselskaberne, og hovedparten af licensbetalingen går til filmselskaberne, der således kan producere flere film.

Hvilke film kan jeg bruge?
Næsten alle film på det danske marked er med i aftalen. Dette reflekteres også i licensbetalingen. Men for dem der går med i licensen, er der ingen stigninger når flere filmselskaber kommer med.
Der er mange forslag til film på www.filmogtro.dk og www.kirkeogfilm.dk
Og du har også gratis log-in på www.screenvue.com – hvor du kan se filmklip opdelt i emner og i tilknytning til bibelvers. Se din velkomst mail, eller kontakt os for adgang.

Reklame for filmaften og lignende
Du må ikke lave en biograf – altså med reklame i bøjet neon og billetindtægter. Du må heller ikke sætte titel og billede op i brugsen eller biblioteket, men du må gerne reklamere for filmaftenen og du må godt fortælle, at I har en filmaften og at mere kan ses på hjemmeside, kirkeblad, løbeseddel, opslag ved kirken eller kirkens lokaler osv.

Hvor må man bruge/vise filmene?
Licensen gives til kirkens/foreningens lokaler i byen I arbejder i. Hvis I lejlighedsvis ønsker at flytte et arrangement et andet sted – så kontakt os.

Vil du bruge film? – der er kun to muligheder!
Den nemme og billigste er vores filmlicens – bestil den i dag.
Men du kan stadig leje en film fra gang til gang med de samme rettigheder – men det bliver dyrere og mere besværligt.

Gør det rigtige

Kom sammen med over 100.000 kirker, lejre, kirkelige organisationer og børnepasningscentre i hele verden, der er medlemmer af CVLI og Church Video License.

Movie Ideas