graphic-ccli-trademark.svg CCLI Trademark Logo graphic-ccli-trademark.svg CCLI Trademark Logo graphic-songselect-trademark.svg CCLI SongSelect Logo icon-megaphone-circle-line.svg Icon Megaphone icon-press-kit Press Kit Icon icon-fact-sheet Fact Sheet Icon icon-megaphone-circle-line-mobile.svg Icon Megaphone icon-close-filled.svg Icon Close icon-close-white.svg Icon Close icon-close-blue.svg Icon Close icon-earth-filled.svg Icon Earth icon-earth-line.svg Icon Earth Outline icon-finder-filled.svg Icon Finder Filled icon-finder-filled.svg Icon Finder Filled icon-headset-line.svg Icon Headset Line icon-headset-line.svg Icon Headset Line icon-letter-and-envelope-line.svg Icon Letter and Envelope Line icon-movie-download-line.svg Icon Movie Download Line icon-music-note-circle-line.svg Icon Music Note Circle Line icon-new-window-line.svg Icon New Window Line icon-new-window-line-blue.svg Icon New Window Line icon-page-ribbon-line.svg Icon Page Ribbon Line icon-person-filled.svg Icon Person Filled icon-person-filled.svg Icon Person Filled icon-play-circle.svg Icon Play Circle icon-recent-articles-line.svg Icon Article Line icon-stop-circle.svg Icon Stop Circle icon-play-pressed-circle.svg Icon Play Pressed Circle icon-question-mark-circle.svg Icon Question Mark Circle icon-quotation-end.svg Icon Quotation End icon-quotation-start.svg Icon Quotation Start icon-quotation-end.svg Icon Quotation End icon-quotation-start.svg Icon Quotation Start icon-sheet-music-line.svg Icon Sheet Music Line icon-shopping-cart-line.svg Icon Shopping Cart Line icon-social-media-facebook-circle.svg Icon Social Media Facebook Circle icon-social-media-google-plus-circle.svg Icon Social Media Google Plus Circle icon-social-media-instagram-circle.svg Icon Social Media Instagram Circle icon-social-media-linkedin-circle.svg Icon Social Media LinkedIn Circle icon-social-media-pinterest-circle.svg Icon Social Media Pinterest Circle icon-social-media-twitter-circle.svg Icon Social Media Twitter Circle icon-social-media-youtube-circle.svg Icon Social Media YouTube Circle icon-social-media-twitter-filled.svg Icon Social Media Twitter Filled icon-stop-button-filled.svg Icon Stop Button Filled icon-translation-filled.svg Icon Translation Filled icon-regional.svg Icon Regional Map Pin icon-globe icon-chat.svg Icon Chat icon-clock-outline.svg Icon Clock Outline icon-headphones-outline.svg Icon Headphones Outline icon-pin-outline.svg Icon Pin Outline icon-article-line-mobile.svg Article Icon icon-music-note-circle-line-mobile.svg Music Note Icon icon-sheet-music-line-mobile.svg Sheet Music Icon icon-nav-mobile-more.svg Navigation More Icon icon-nav-mobile-more.svg Navigation More Icon icon-nav-mobile-song-select.svg Navigation SongSelect Icon icon-nav-mobile-services.svg Navigation Services Icon icon-nav-mobile-support.svg Navigation Support Icon

Vælg din placering

Behovet

Behovetmand do it

Det bliver mere og mere almindeligt. Kirker og kirkelige organisationer arrangerer filmaftner. Præster, sognemedhjælpere eller kirkelige medarbejdere bruger film for at fremhæve emner i forkyndelsen. Søndagskole og børneklub ledere bruger oftere og oftere film for at undervise og underholde børnene. Ungdomsledere viser de nyeste film. Undervisere bruger film til at træne og inspirere.  Men præster og medarbejdere overtræder måske copyrigt loven uden at vide det?

Men, hvorfor det?

Mange af os læser ikke advarslen bag på dvd’en eller ser nærmere efter, når advarslen kommer frem på tv-skærmen.
Har du nogensinde tænkt på, hvad der står? Den danske – og alle andre landes – lov om ophavsret siger, at filmene kun er til brug i hjemmet og til personligt brug. For at vise filmene andre steder, skal der indhentes særlig tilladelse – også kirker og andet kirkeligt arbejde. Man kan blive idømt erstatningspligt og bøde.

Filmlicensen gør det lovligt

Vi har en prisbillig og nem løsning! Christian Video Licensing International er etableret af de største filmselskaber for tilbyde en paraply-licens, der dækker visningsrettigheder for film fra mere end 1000 selskaber.

Hvem håndterer rettigheder i Danmark?

Kort fortalt, når det drejer sig om kirker og kirkelige organisationer, så klarer CVLI Danmark film rettigheder – Copydan de skrevne rettigheder og Koda offentlig udførelse af musik.

Konfirmand undervisning?

Behøver jeg så en licens til konfirmandundervisning, minikonfirmander og til undervisning i børneklubben? Men er undervisning ikke fritaget?

Vi har et godt tilbud til konfirmand- og minikonfirmand arbejdet!
Vores tilbud om filmlicens giver dig dækning hvis

  1. Konfirmandundervisningen afholdes udenfor præstens hjem – f.eks. kirkehus, kirkelade, sognehus, sognegård osv.
  2. Hvis der deltager konfirmander fra flere forskellige skoleklasser/skoler
  3. Hvis der deltager en eller flere undervisere udover præsten

Vores advokat Niels Andersen, fra advokatfirmaet Bech-Bruun har orienteret os om de rettighedsforhold vi arbejder med – og som vi er blevet enige med Kommunernes Landsforening (KL) om, vedrørende filmbrug i landets skoler.

Baggrunden er Ophavsretslovens pgf. 21 stk 1 og 2 samt bogen ‘Ophavsretsloven med Kommentarer’ side 176-181.

Hvis du i forvejen har en licens til konfirmand- og minikonfirmander, har du også lov til at bruge film i alt andet der foregår ud fra kirkens arbejde.
Det kan være filmklub, film-eftermiddage, film-aftner, udadvendte arrangementer osv

Med licens er der mulighed for at være spontan og bruge film samme aften, hvis det behøves.

Skoler betaler også licens

Mere end 80 % af skolerne har tegnet licens da de ikke kan garantere forudsætningen om at det er en sluttet kreds med kun èn klasses børn der deltager i en filmforevisning.

Skolerne har begrænsede muligheder med ca. 300 bestemte film, hvis de betaler og er medlem af CFU. Ellers er de henvist til vores licensmulighed.

I kirkens tilfælde brydes den forudsætning også hvis konfirmand undervisningen sker med flere undervisere eller udenfor præstens hjem.

Hvad med Kulturministeriet – skriver de ikke noget om at det ikke behøves?
Både ja og nej – de skriver ‘formentlig’ og ‘måske’. … og at der kan være rettigheder der kræver særlig tilladelse eller licens.
Det er netop der vi træder til og sikrer kirkens arbejde med film til konfirmand-undervisningen.

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig – Finn Andersen

Gør det rigtige

Kom sammen med over 100.000 kirker, lejre, kirkelige organisationer og børnepasningscentre i hele verden, der er medlemmer af CVLI og Church Video License.

Movie Ideas