graphic-ccli-trademark.svg CCLI Trademark Logo graphic-ccli-trademark.svg CCLI Trademark Logo graphic-songselect-trademark.svg CCLI SongSelect Logo icon-megaphone-circle-line.svg Icon Megaphone icon-press-kit Press Kit Icon icon-fact-sheet Fact Sheet Icon icon-megaphone-circle-line-mobile.svg Icon Megaphone icon-close-filled.svg Icon Close icon-close-white.svg Icon Close icon-close-blue.svg Icon Close icon-earth-filled.svg Icon Earth icon-earth-line.svg Icon Earth Outline icon-finder-filled.svg Icon Finder Filled icon-finder-filled.svg Icon Finder Filled icon-headset-line.svg Icon Headset Line icon-headset-line.svg Icon Headset Line icon-letter-and-envelope-line.svg Icon Letter and Envelope Line icon-movie-download-line.svg Icon Movie Download Line icon-music-note-circle-line.svg Icon Music Note Circle Line icon-new-window-line.svg Icon New Window Line icon-new-window-line-blue.svg Icon New Window Line icon-page-ribbon-line.svg Icon Page Ribbon Line icon-person-filled.svg Icon Person Filled icon-person-filled.svg Icon Person Filled icon-play-circle.svg Icon Play Circle icon-recent-articles-line.svg Icon Article Line icon-stop-circle.svg Icon Stop Circle icon-play-pressed-circle.svg Icon Play Pressed Circle icon-question-mark-circle.svg Icon Question Mark Circle icon-quotation-end.svg Icon Quotation End icon-quotation-start.svg Icon Quotation Start icon-quotation-end.svg Icon Quotation End icon-quotation-start.svg Icon Quotation Start icon-sheet-music-line.svg Icon Sheet Music Line icon-shopping-cart-line.svg Icon Shopping Cart Line icon-social-media-facebook-circle.svg Icon Social Media Facebook Circle icon-social-media-google-plus-circle.svg Icon Social Media Google Plus Circle icon-social-media-instagram-circle.svg Icon Social Media Instagram Circle icon-social-media-linkedin-circle.svg Icon Social Media LinkedIn Circle icon-social-media-pinterest-circle.svg Icon Social Media Pinterest Circle icon-social-media-twitter-circle.svg Icon Social Media Twitter Circle icon-social-media-youtube-circle.svg Icon Social Media YouTube Circle icon-social-media-twitter-filled.svg Icon Social Media Twitter Filled icon-stop-button-filled.svg Icon Stop Button Filled icon-translation-filled.svg Icon Translation Filled icon-regional.svg Icon Regional Map Pin icon-globe icon-chat.svg Icon Chat icon-clock-outline.svg Icon Clock Outline icon-headphones-outline.svg Icon Headphones Outline icon-pin-outline.svg Icon Pin Outline icon-article-line-mobile.svg Article Icon icon-music-note-circle-line-mobile.svg Music Note Icon icon-sheet-music-line-mobile.svg Sheet Music Icon icon-nav-mobile-more.svg Navigation More Icon icon-nav-mobile-more.svg Navigation More Icon icon-nav-mobile-song-select.svg Navigation SongSelect Icon icon-nav-mobile-services.svg Navigation Services Icon icon-nav-mobile-support.svg Navigation Support Icon

Vælg din placering

Undervisning, børnepasning, campings og konferencecentre

Film andre stederamazing_grace_ver2

CVLI Danmarks filmlicens er ikke bare til kirken, sognehuset, missionshuset eller foreningsstedet.
Undervisning, seminarer, børnehaver, campings og lejre har kan også bruge film frit – med vores licens.

Behovet

Det bliver mere og mere almindeligt. Kirker og kirkelige organisationer arrangerer filmaftner. Præster, sognemedhjælpere eller kirkelige medarbejdere bruger film for at fremhæve emner i forkyndelsen. Søndagskole og børneklub ledere bruger oftere og oftere film for at undervise og underholde børnene. Ungdomsledere viser de nyeste film. Undervisere bruger film til at træne og inspirere.  Men præster og medarbejdere overtræder måske copyrigt loven uden at vide det?

Men, hvorfor det?

Mange af os læser ikke advarslen bag på dvd’en eller ser nærmere efter, når advarslen kommer frem på tv-skærmen.
Har du nogensinde tænkt på, hvad der står? Den danske – og alle andre landes – lov om ophavsret siger, at filmene kun er til brug i hjemmet og til personligt brug. For at vise filmene andre steder, skal der indhentes særlig tilladelse – også kirker og andet kirkeligt arbejde. Man kan blive idømt erstatningspligt og bøde.

Filmlicensen gør det lovligt

Vi har en prisbillig og nem løsning! Christian Video Licensing International er etableret af de største filmselskaber for tilbyde en paraply-licens, der dækker visningsrettigheder for film fra mere end 500 selskaber.

Hvem håndterer rettigheder i Danmark?

Kort fortalt så klarer CVLI Danmark film rettigheder – Copydan de skrevne rettigheder og Koda offentlig udførelse af musik.

Undervisning?

Se mere her under ‘Behovet’.

Gør det rigtige

Kom sammen med over 100.000 kirker, lejre, kirkelige organisationer og børnepasningscentre i hele verden, der er medlemmer af CVLI og Church Video License.

Movie Ideas