graphic-ccli-trademark.svg CCLI Trademark Logo graphic-ccli-trademark.svg CCLI Trademark Logo graphic-songselect-trademark.svg CCLI SongSelect Logo icon-megaphone-circle-line.svg Icon Megaphone icon-press-kit Press Kit Icon icon-fact-sheet Fact Sheet Icon icon-megaphone-circle-line-mobile.svg Icon Megaphone icon-close-filled.svg Icon Close icon-close-white.svg Icon Close icon-close-blue.svg Icon Close icon-earth-filled.svg Icon Earth icon-earth-line.svg Icon Earth Outline icon-finder-filled.svg Icon Finder Filled icon-finder-filled.svg Icon Finder Filled icon-headset-line.svg Icon Headset Line icon-headset-line.svg Icon Headset Line icon-letter-and-envelope-line.svg Icon Letter and Envelope Line icon-movie-download-line.svg Icon Movie Download Line icon-music-note-circle-line.svg Icon Music Note Circle Line icon-new-window-line.svg Icon New Window Line icon-new-window-line-blue.svg Icon New Window Line icon-page-ribbon-line.svg Icon Page Ribbon Line icon-person-filled.svg Icon Person Filled icon-person-filled.svg Icon Person Filled icon-play-circle.svg Icon Play Circle icon-recent-articles-line.svg Icon Article Line icon-stop-circle.svg Icon Stop Circle icon-play-pressed-circle.svg Icon Play Pressed Circle icon-question-mark-circle.svg Icon Question Mark Circle icon-quotation-end.svg Icon Quotation End icon-quotation-start.svg Icon Quotation Start icon-quotation-end.svg Icon Quotation End icon-quotation-start.svg Icon Quotation Start icon-sheet-music-line.svg Icon Sheet Music Line icon-shopping-cart-line.svg Icon Shopping Cart Line icon-social-media-facebook-circle.svg Icon Social Media Facebook Circle icon-social-media-google-plus-circle.svg Icon Social Media Google Plus Circle icon-social-media-instagram-circle.svg Icon Social Media Instagram Circle icon-social-media-linkedin-circle.svg Icon Social Media LinkedIn Circle icon-social-media-pinterest-circle.svg Icon Social Media Pinterest Circle icon-social-media-twitter-circle.svg Icon Social Media Twitter Circle icon-social-media-youtube-circle.svg Icon Social Media YouTube Circle icon-social-media-twitter-filled.svg Icon Social Media Twitter Filled icon-stop-button-filled.svg Icon Stop Button Filled icon-translation-filled.svg Icon Translation Filled icon-regional.svg Icon Regional Map Pin icon-globe icon-chat.svg Icon Chat icon-clock-outline.svg Icon Clock Outline icon-headphones-outline.svg Icon Headphones Outline icon-pin-outline.svg Icon Pin Outline icon-article-line-mobile.svg Article Icon icon-music-note-circle-line-mobile.svg Music Note Icon icon-sheet-music-line-mobile.svg Sheet Music Icon icon-nav-mobile-more.svg Navigation More Icon icon-nav-mobile-more.svg Navigation More Icon icon-nav-mobile-song-select.svg Navigation SongSelect Icon icon-nav-mobile-services.svg Navigation Services Icon icon-nav-mobile-support.svg Navigation Support Icon

Vælg din placering

Finding Altamira

NYE FUND UDFORDRER TRO OG VIDENSKAB

Det var en overraskende god oplevelse at se denne film om den første opdagelse af ældgamle hulemalerier i Spanien. Overraskende, fordi den blandt andet handler om en konflikt mellem videnskaben og kirken, og sådanne film plejer at være ret enøjede på videnskabens side. Her er der både sympatiske og usympatiske personer og holdninger på begge sider. Der er troende, som enkelt, ærligt og enfoldigt forholder sig til deres tro og til videnskaben, og der er en præst, som er så usympatisk, at han nærmest bliver en parodi. Det samme gælder en del af videnskabsmændene.

Videnskaben accepterer ikke fundet
Filmen er baseret på de virkelige hændelser, da hulemalerierne i Altamira blev opdaget. Rigmanden Marcelino Sanz de Sautuola (Antonio Banderas) er ivrig amatørarkæolog. Han mænger sig med de ansete og anerkendte videnskabsmænd. En dag i 1879 finder en hund tilfældigvis indgangen til en hule på Marcelinos jord. Sammen med sin niårige datter Maria begynder han at udforske hulen. Maria opdager fantastiske malerier af bisonokser på hulens loft. Opdagelsen skal fremlægges for den videnskabelige elite ved en stor kongres i Lissabon. Marcelino får den ærefulde opgave at præsentere fundet af hulemalerierne, som han og enkelte andre har skønnet til at være 10.000 år gamle. Dette er voldsomt provokerende for en del videnskabsmænd, som er overbeviste om, at darwinismen har ret i, at jorden på det tidspunkt var beboet af en primitiv overgangsform mellem aber og mennesker. Udfaldet i Lissabon er, at Marcelino bliver beskyldt for falskneri. En af videnskabsmændene påpeger, med applaus fra forsamlingen, at hulemalerierne må være nye, og hans argumenter betyder, at Marcelino bliver miskrediteret og vanæret i aviser og tidsskrifter.

Maria knytter sammen
Maria har så central en rolle, at hun næsten bliver hovedpersonen. Hun knytter det hele sammen med sin nysgerrighed og sine gammelkloge observationer. Hun er morsom, rørende og god til at sætte tingene i relief, og så kan hun sin katekismus. Hun har en livlig fantasi, som skildres ved, at der indimellem dukker levende bisonokser frem på filmens billedside. Det virker meget flot, men et par gange sidder man og undrer sig over, hvordan de har fået bisonokserne til at opføre sig, som de gør. Alt kan åbenbart lade sig gøre, når man har et par dygtige computernørder…

Se hele anmeldelsen på filmogtro.dk

 

« »

CVLI does not necessarily endorse the entire content of any movie listed. Before showing any movie, in whole or in part, please preview and determine if the footage is appropriate for your intended audience.

Gør det rigtige

Kom sammen med over 100.000 kirker, lejre, kirkelige organisationer og børnepasningscentre i hele verden, der er medlemmer af CVLI og Church Video License.

Film ideer