graphic-ccli-trademark.svg CCLI Trademark Logo graphic-ccli-trademark.svg CCLI Trademark Logo graphic-songselect-trademark.svg CCLI SongSelect Logo icon-megaphone-circle-line.svg Icon Megaphone icon-press-kit Press Kit Icon icon-fact-sheet Fact Sheet Icon icon-megaphone-circle-line-mobile.svg Icon Megaphone icon-close-filled.svg Icon Close icon-close-white.svg Icon Close icon-close-blue.svg Icon Close icon-earth-filled.svg Icon Earth icon-earth-line.svg Icon Earth Outline icon-finder-filled.svg Icon Finder Filled icon-finder-filled.svg Icon Finder Filled icon-headset-line.svg Icon Headset Line icon-headset-line.svg Icon Headset Line icon-letter-and-envelope-line.svg Icon Letter and Envelope Line icon-movie-download-line.svg Icon Movie Download Line icon-music-note-circle-line.svg Icon Music Note Circle Line icon-new-window-line.svg Icon New Window Line icon-new-window-line-blue.svg Icon New Window Line icon-page-ribbon-line.svg Icon Page Ribbon Line icon-person-filled.svg Icon Person Filled icon-person-filled.svg Icon Person Filled icon-play-circle.svg Icon Play Circle icon-recent-articles-line.svg Icon Article Line icon-stop-circle.svg Icon Stop Circle icon-play-pressed-circle.svg Icon Play Pressed Circle icon-question-mark-circle.svg Icon Question Mark Circle icon-quotation-end.svg Icon Quotation End icon-quotation-start.svg Icon Quotation Start icon-quotation-end.svg Icon Quotation End icon-quotation-start.svg Icon Quotation Start icon-sheet-music-line.svg Icon Sheet Music Line icon-shopping-cart-line.svg Icon Shopping Cart Line icon-social-media-facebook-circle.svg Icon Social Media Facebook Circle icon-social-media-google-plus-circle.svg Icon Social Media Google Plus Circle icon-social-media-instagram-circle.svg Icon Social Media Instagram Circle icon-social-media-linkedin-circle.svg Icon Social Media LinkedIn Circle icon-social-media-pinterest-circle.svg Icon Social Media Pinterest Circle icon-social-media-twitter-circle.svg Icon Social Media Twitter Circle icon-social-media-youtube-circle.svg Icon Social Media YouTube Circle icon-social-media-twitter-filled.svg Icon Social Media Twitter Filled icon-stop-button-filled.svg Icon Stop Button Filled icon-translation-filled.svg Icon Translation Filled icon-regional.svg Icon Regional Map Pin icon-globe icon-chat.svg Icon Chat icon-clock-outline.svg Icon Clock Outline icon-headphones-outline.svg Icon Headphones Outline icon-pin-outline.svg Icon Pin Outline icon-article-line-mobile.svg Article Icon icon-music-note-circle-line-mobile.svg Music Note Icon icon-sheet-music-line-mobile.svg Sheet Music Icon icon-nav-mobile-more.svg Navigation More Icon icon-nav-mobile-more.svg Navigation More Icon icon-nav-mobile-song-select.svg Navigation SongSelect Icon icon-nav-mobile-services.svg Navigation Services Icon icon-nav-mobile-support.svg Navigation Support Icon

Vælg din placering

Maries historie

HÅB I MØRKET
I 1800-tallets Frankrig tager en nonne sig af en ung pige, der har været blind og døv fra fødslen og derfor er ude af stand til at kommunikere med omverdenen. Gennem en lang og smertefuld proces lykkes det nonnen at give den unge pige et sprog.

Marie
Marie, som er 14 år, da vi møder hende, er født døv og blind. Hun er født og opvokset i en kærlig håndværkerfamilie, hvor både far og mor har et nært og kærligt forhold til hende. Men da hun ikke kan kommunikere, har lægen erklæret hende “dum”. Da familien ikke længere magter at have hende hjemme, er der kun sindssygeanstalten tilbage. Dette kan forældrene slet ikke magte, at deres datter skal udsættes for. I sin fortvivlelse opsøger faren Larnay Institute, hvor nonner tager sig af døve piger.

Marguerite
Først afviser institutionens leder, abbedissen, at tage sig af dette “vilddyr”, da de kun kan magte døve – ikke én, der er både blind og døv. Men nonnen Marguerite (Isabelle Carré) oplever et stærkt kald til at tage sig af pigen og får til sidst overtalt abbedissen til at optage pigen. Marguerite er svagelig og regner ikke med at leve længe. Hun kaster al sin energi og kærlighed og tro ind på projektet med at give Marie et sprog. Det er en lang og sej kamp med mange fortvivlende nederlag. Men til sidst kommer gennembruddet, og Marie udvikler et sprog. Sproget består af tegnsprog, der tegnes i hendes hænder, når der “tales” til hende, mens hun selv kan nøjes med at tegne det i luften, da de andre jo kan se.

Se hele anmeldelsen på filmogtro.dk

« »

CVLI does not necessarily endorse the entire content of any movie listed. Before showing any movie, in whole or in part, please preview and determine if the footage is appropriate for your intended audience.

Gør det rigtige

Kom sammen med over 100.000 kirker, lejre, kirkelige organisationer og børnepasningscentre i hele verden, der er medlemmer af CVLI og Church Video License.

Film ideer