graphic-ccli-trademark.svg CCLI Trademark Logo graphic-ccli-trademark.svg CCLI Trademark Logo graphic-songselect-trademark.svg CCLI SongSelect Logo icon-megaphone-circle-line.svg Icon Megaphone icon-press-kit Press Kit Icon icon-fact-sheet Fact Sheet Icon icon-megaphone-circle-line-mobile.svg Icon Megaphone icon-close-filled.svg Icon Close icon-close-white.svg Icon Close icon-close-blue.svg Icon Close icon-earth-filled.svg Icon Earth icon-earth-line.svg Icon Earth Outline icon-finder-filled.svg Icon Finder Filled icon-finder-filled.svg Icon Finder Filled icon-headset-line.svg Icon Headset Line icon-headset-line.svg Icon Headset Line icon-letter-and-envelope-line.svg Icon Letter and Envelope Line icon-movie-download-line.svg Icon Movie Download Line icon-music-note-circle-line.svg Icon Music Note Circle Line icon-new-window-line.svg Icon New Window Line icon-new-window-line-blue.svg Icon New Window Line icon-page-ribbon-line.svg Icon Page Ribbon Line icon-person-filled.svg Icon Person Filled icon-person-filled.svg Icon Person Filled icon-play-circle.svg Icon Play Circle icon-recent-articles-line.svg Icon Article Line icon-stop-circle.svg Icon Stop Circle icon-play-pressed-circle.svg Icon Play Pressed Circle icon-question-mark-circle.svg Icon Question Mark Circle icon-quotation-end.svg Icon Quotation End icon-quotation-start.svg Icon Quotation Start icon-quotation-end.svg Icon Quotation End icon-quotation-start.svg Icon Quotation Start icon-sheet-music-line.svg Icon Sheet Music Line icon-shopping-cart-line.svg Icon Shopping Cart Line icon-social-media-facebook-circle.svg Icon Social Media Facebook Circle icon-social-media-google-plus-circle.svg Icon Social Media Google Plus Circle icon-social-media-instagram-circle.svg Icon Social Media Instagram Circle icon-social-media-linkedin-circle.svg Icon Social Media LinkedIn Circle icon-social-media-pinterest-circle.svg Icon Social Media Pinterest Circle icon-social-media-twitter-circle.svg Icon Social Media Twitter Circle icon-social-media-youtube-circle.svg Icon Social Media YouTube Circle icon-social-media-twitter-filled.svg Icon Social Media Twitter Filled icon-stop-button-filled.svg Icon Stop Button Filled icon-translation-filled.svg Icon Translation Filled icon-regional.svg Icon Regional Map Pin icon-globe icon-chat.svg Icon Chat icon-clock-outline.svg Icon Clock Outline icon-headphones-outline.svg Icon Headphones Outline icon-pin-outline.svg Icon Pin Outline icon-article-line-mobile.svg Article Icon icon-music-note-circle-line-mobile.svg Music Note Icon icon-sheet-music-line-mobile.svg Sheet Music Icon icon-nav-mobile-more.svg Navigation More Icon icon-nav-mobile-more.svg Navigation More Icon icon-nav-mobile-song-select.svg Navigation SongSelect Icon icon-nav-mobile-services.svg Navigation Services Icon icon-nav-mobile-support.svg Navigation Support Icon

Vælg din placering

Belle

Vi befinder os i England i 1700-tallet. Dido Elisabeth Belle (Gugu Mbatha-Raw) er barn af en britisk søofficer og en sort kvinde fra Vestindien. Faren mister livet på et togt, men har forinden taget Belle med til England, hvor hun vokser op hos sin adelige onkel, William Murray (Tom Wilkinson). William Murray, der er en højt respekteret advokat og retspræsident, kommer – om end nødtvunget – til at spille en afgørende rolle for ophævelse af slaveriet.

Belle er særdeles intelligent og får både en god opvækst og en uddannelse på godset Kenwood. Her bliver hun opdraget som en dannet kvinde og har nogle privilegier, som under normale omstændigheder aldrig ville være muligt for en kvinde med en hvid far og en sort mor.

Belle bliver dog smerteligt klar over, at hendes hudfarve begrænser hendes fremtidsmuligheder enormt. Hendes plejeforældre forsøger at afsætte Belle til sønnen af en adelig familie. Men da Belle bliver forelsket i en præstesøn, der samtidig kæmper for forbud mod slaveriet, er scenen sat til en interessant historie, der er delvist baseret på virkelige begivenheder.

Filmen er interessant, fordi man får indsigt i, hvordan aristokratiet så på mennesker med en anden hudfarve, samt hvilke erhvervsmæssige og økonomiske forhold, der var involveret i slaveriets ophævelse. Filmen har primært sit fokus på aristokratiet og retsvæsenet. Men sætter man handlingen i “Belle” sammen med filmen “Amazing Grace“, får man udvidet sit perspektiv betydeligt. Begge film giver et fint indtryk af tidsperioden for slaveriets ophævelse. Samtidig viser “Amazing Grace”, at to kristne personligheder – politikeren William Wilberforce og den tidligere slaveskipper John Newton – ligeledes havde afgørende betydning for slaveriets ophævelse i England.

Se hele anmeldelsen på filmogtro.dk

 

« »

CVLI does not necessarily endorse the entire content of any movie listed. Before showing any movie, in whole or in part, please preview and determine if the footage is appropriate for your intended audience.

Gør det rigtige

Kom sammen med over 100.000 kirker, lejre, kirkelige organisationer og børnepasningscentre i hele verden, der er medlemmer af CVLI og Church Video License.

Film ideer