graphic-ccli-trademark.svg CCLI Trademark Logo graphic-ccli-trademark.svg CCLI Trademark Logo graphic-songselect-trademark.svg CCLI SongSelect Logo icon-megaphone-circle-line.svg Icon Megaphone icon-press-kit Press Kit Icon icon-fact-sheet Fact Sheet Icon icon-megaphone-circle-line-mobile.svg Icon Megaphone icon-close-filled.svg Icon Close icon-close-white.svg Icon Close icon-close-blue.svg Icon Close icon-earth-filled.svg Icon Earth icon-earth-line.svg Icon Earth Outline icon-finder-filled.svg Icon Finder Filled icon-finder-filled.svg Icon Finder Filled icon-headset-line.svg Icon Headset Line icon-headset-line.svg Icon Headset Line icon-letter-and-envelope-line.svg Icon Letter and Envelope Line icon-movie-download-line.svg Icon Movie Download Line icon-music-note-circle-line.svg Icon Music Note Circle Line icon-new-window-line.svg Icon New Window Line icon-new-window-line-blue.svg Icon New Window Line icon-page-ribbon-line.svg Icon Page Ribbon Line icon-person-filled.svg Icon Person Filled icon-person-filled.svg Icon Person Filled icon-play-circle.svg Icon Play Circle icon-recent-articles-line.svg Icon Article Line icon-stop-circle.svg Icon Stop Circle icon-play-pressed-circle.svg Icon Play Pressed Circle icon-question-mark-circle.svg Icon Question Mark Circle icon-quotation-end.svg Icon Quotation End icon-quotation-start.svg Icon Quotation Start icon-quotation-end.svg Icon Quotation End icon-quotation-start.svg Icon Quotation Start icon-sheet-music-line.svg Icon Sheet Music Line icon-shopping-cart-line.svg Icon Shopping Cart Line icon-social-media-facebook-circle.svg Icon Social Media Facebook Circle icon-social-media-google-plus-circle.svg Icon Social Media Google Plus Circle icon-social-media-instagram-circle.svg Icon Social Media Instagram Circle icon-social-media-linkedin-circle.svg Icon Social Media LinkedIn Circle icon-social-media-pinterest-circle.svg Icon Social Media Pinterest Circle icon-social-media-twitter-circle.svg Icon Social Media Twitter Circle icon-social-media-youtube-circle.svg Icon Social Media YouTube Circle icon-social-media-twitter-filled.svg Icon Social Media Twitter Filled icon-stop-button-filled.svg Icon Stop Button Filled icon-translation-filled.svg Icon Translation Filled icon-regional.svg Icon Regional Map Pin icon-globe icon-chat.svg Icon Chat icon-clock-outline.svg Icon Clock Outline icon-headphones-outline.svg Icon Headphones Outline icon-pin-outline.svg Icon Pin Outline icon-article-line-mobile.svg Article Icon icon-music-note-circle-line-mobile.svg Music Note Icon icon-sheet-music-line-mobile.svg Sheet Music Icon icon-nav-mobile-more.svg Navigation More Icon icon-nav-mobile-more.svg Navigation More Icon icon-nav-mobile-song-select.svg Navigation SongSelect Icon icon-nav-mobile-services.svg Navigation Services Icon icon-nav-mobile-support.svg Navigation Support Icon

Vælg din placering

Miracles From Heaven

BED KUN

Selvom denne film bygger på en virkelig historie, lægger den sig i forlængelse af en række lignende film fra et kristent perspektiv. Filmen følger familien Beam fra Texas. Den 10-årige datter Anna bliver pludselig alvorligt syg med en ukendt tarmlidelse. Vi ser, hvordan hele familien bliver ramt af krisen, og hvordan ikke mindst Annas mor Christy kæmper for at redde Annas liv. Gennem et mirakel bliver Anna helbredt, og den tunge tid bliver vendt til glæde.

Nuanceret forståelse af tro og lidelse
Filmen minder på mange måder om andre amerikanske film som 90 Minutes in Heaven og Himlen findes virkelig. Den befinder sig på kanten af det sentimentale (dvs. meget amerikanske), hvilket giver minder til tidligere tiders film fra kristne selskaber, som gerne ville fremme troen på kristendommen gennem lettere manipulerende metoder. Dog synes jeg, at “Miracles from Heaven” holder sig på den rigtige side, og det skyldes nok det historiske forlæg, som kan bære at stå for sig selv. Dertil kommer, at skuespil og billeder bestemt er professionelt lavet. Desuden glæder det mig, at der er en nuanceret forståelse af forholdet mellem tro og lidelse gennem filmen.

Ud fra familiens baggrund i en protestantisk karismatisk kirke bliver spørgsmålet om tro på Gud i en krisesituation meget aktuel. Vi præsenteres for budskabet om, at Gud kan helbrede, og nogle af kirkens medlemmer beskylder familien for mangel på tro, fordi Anna tilsyneladende ikke bliver helbredt. Bøn bliver fremstillet som centralt i forhold til at ændre på tingenes tilstand. Christy kæmper med troen, fordi Gud tilsyneladende ikke vil høre på hende. I den dramatiske scene, hvor Anna svæver mellem liv og død, ser vi Christy bede fadervor i desperation. Vi ser også undervejs kirkens lovsangsband synge om det vigtige i at tro på Guds ord og hans løfter…

Se hele anmeldelsen på filmogtro.dk

 

« »

CVLI does not necessarily endorse the entire content of any movie listed. Before showing any movie, in whole or in part, please preview and determine if the footage is appropriate for your intended audience.

Gør det rigtige

Kom sammen med over 100.000 kirker, lejre, kirkelige organisationer og børnepasningscentre i hele verden, der er medlemmer af CVLI og Church Video License.

Film ideer