graphic-ccli-trademark.svg CCLI Trademark Logo graphic-ccli-trademark.svg CCLI Trademark Logo graphic-songselect-trademark.svg CCLI SongSelect Logo icon-megaphone-circle-line.svg Icon Megaphone icon-press-kit Press Kit Icon icon-fact-sheet Fact Sheet Icon icon-megaphone-circle-line-mobile.svg Icon Megaphone icon-close-filled.svg Icon Close icon-close-white.svg Icon Close icon-close-blue.svg Icon Close icon-earth-filled.svg Icon Earth icon-earth-line.svg Icon Earth Outline icon-finder-filled.svg Icon Finder Filled icon-finder-filled.svg Icon Finder Filled icon-headset-line.svg Icon Headset Line icon-headset-line.svg Icon Headset Line icon-letter-and-envelope-line.svg Icon Letter and Envelope Line icon-movie-download-line.svg Icon Movie Download Line icon-music-note-circle-line.svg Icon Music Note Circle Line icon-new-window-line.svg Icon New Window Line icon-new-window-line-blue.svg Icon New Window Line icon-page-ribbon-line.svg Icon Page Ribbon Line icon-person-filled.svg Icon Person Filled icon-person-filled.svg Icon Person Filled icon-play-circle.svg Icon Play Circle icon-recent-articles-line.svg Icon Article Line icon-stop-circle.svg Icon Stop Circle icon-play-pressed-circle.svg Icon Play Pressed Circle icon-question-mark-circle.svg Icon Question Mark Circle icon-quotation-end.svg Icon Quotation End icon-quotation-start.svg Icon Quotation Start icon-quotation-end.svg Icon Quotation End icon-quotation-start.svg Icon Quotation Start icon-sheet-music-line.svg Icon Sheet Music Line icon-shopping-cart-line.svg Icon Shopping Cart Line icon-social-media-facebook-circle.svg Icon Social Media Facebook Circle icon-social-media-google-plus-circle.svg Icon Social Media Google Plus Circle icon-social-media-instagram-circle.svg Icon Social Media Instagram Circle icon-social-media-linkedin-circle.svg Icon Social Media LinkedIn Circle icon-social-media-pinterest-circle.svg Icon Social Media Pinterest Circle icon-social-media-twitter-circle.svg Icon Social Media Twitter Circle icon-social-media-youtube-circle.svg Icon Social Media YouTube Circle icon-social-media-twitter-filled.svg Icon Social Media Twitter Filled icon-stop-button-filled.svg Icon Stop Button Filled icon-translation-filled.svg Icon Translation Filled icon-regional.svg Icon Regional Map Pin icon-globe icon-chat.svg Icon Chat icon-clock-outline.svg Icon Clock Outline icon-headphones-outline.svg Icon Headphones Outline icon-pin-outline.svg Icon Pin Outline icon-article-line-mobile.svg Article Icon icon-music-note-circle-line-mobile.svg Music Note Icon icon-sheet-music-line-mobile.svg Sheet Music Icon icon-nav-mobile-more.svg Navigation More Icon icon-nav-mobile-more.svg Navigation More Icon icon-nav-mobile-song-select.svg Navigation SongSelect Icon icon-nav-mobile-services.svg Navigation Services Icon icon-nav-mobile-support.svg Navigation Support Icon

Vælg din placering

All Saints

MED HÅB MOD HÅB

Filmen “All Saints” er baseret på en virkelig historie og skildrer fortællingen om Michael Spurlock, der lige efter sin ordination til præst bliver ansat to måneder i en kirke for at lukke den, da den tilsyneladende ikke længere kan hænge sammen på grund af for få medlemmer. Det viser sig, at kirken bliver opsøgt af en gruppe burmesiske flygtninge, som pludselig giver menigheden et nyt projekt og et sammenhold, og dermed bliver dens skæbne ændret.

Filmen viser en situation som mange, der har erfaring med kirkelige sammenhænge, kan nikke genkendende til. Hvad gør man med en menighed, som er døende, og hvor kynismen synes at dominere? Det er fristende at tænke i nedlæggelse, men denne historie opmuntrer til at tænke anderledes.

Præst og menighed udfordres
Det er tydeligt, at Gud arbejder med menigheden, og vi følger dette arbejde på flere planer. I centrum står Michael, som må kæmpe med sig selv og sin selvforståelse. Vi ser, hvordan han går gennem en udvikling, som er gavnlig både for ham selv og hans omgivelser. Hans situation får også indflydelse på familien, som gennem udfordringerne kommer tættere på hinanden. Der er også menighedens medlemmer, som bliver alvorligt udfordret af de nyankomne fra en anderledes kultur. Endelig får kirken ny kontakt med verden udenfor gennem sit nye projekt, og det er opmuntrende at se, hvordan de nye udfordringer skaber sammenhold og fællesskab. Endelig er der de burmesiske flygtninge, som får noget givet ved i deres sårbarhed at give sig selv til andre.

Filmens klare pointe er, hvordan et fælles hjælpeprojekt kan skabe nyt liv i en menighed. I slutningen af filmen er der en henvisning til organisationer, hvorigennem kirker kan komme i kontakt med flygtninge. I lyset af udviklingen – også i Danmark – kan man konkludere, at integration af kristne flygtninge som regel er en god måde at skabe liv i en lidt sat menighed på…

Se hele anmeldelsen på filmogtro.dk

 

« »

CVLI does not necessarily endorse the entire content of any movie listed. Before showing any movie, in whole or in part, please preview and determine if the footage is appropriate for your intended audience.

Gør det rigtige

Kom sammen med over 100.000 kirker, lejre, kirkelige organisationer og børnepasningscentre i hele verden, der er medlemmer af CVLI og Church Video License.

Film ideer