graphic-ccli-trademark.svg CCLI Trademark Logo graphic-ccli-trademark.svg CCLI Trademark Logo graphic-songselect-trademark.svg CCLI SongSelect Logo icon-megaphone-circle-line.svg Icon Megaphone icon-press-kit Press Kit Icon icon-fact-sheet Fact Sheet Icon icon-megaphone-circle-line-mobile.svg Icon Megaphone icon-close-filled.svg Icon Close icon-close-white.svg Icon Close icon-close-blue.svg Icon Close icon-earth-filled.svg Icon Earth icon-earth-line.svg Icon Earth Outline icon-finder-filled.svg Icon Finder Filled icon-finder-filled.svg Icon Finder Filled icon-headset-line.svg Icon Headset Line icon-headset-line.svg Icon Headset Line icon-letter-and-envelope-line.svg Icon Letter and Envelope Line icon-movie-download-line.svg Icon Movie Download Line icon-music-note-circle-line.svg Icon Music Note Circle Line icon-new-window-line.svg Icon New Window Line icon-new-window-line-blue.svg Icon New Window Line icon-page-ribbon-line.svg Icon Page Ribbon Line icon-person-filled.svg Icon Person Filled icon-person-filled.svg Icon Person Filled icon-play-circle.svg Icon Play Circle icon-recent-articles-line.svg Icon Article Line icon-stop-circle.svg Icon Stop Circle icon-play-pressed-circle.svg Icon Play Pressed Circle icon-question-mark-circle.svg Icon Question Mark Circle icon-quotation-end.svg Icon Quotation End icon-quotation-start.svg Icon Quotation Start icon-quotation-end.svg Icon Quotation End icon-quotation-start.svg Icon Quotation Start icon-sheet-music-line.svg Icon Sheet Music Line icon-shopping-cart-line.svg Icon Shopping Cart Line icon-social-media-facebook-circle.svg Icon Social Media Facebook Circle icon-social-media-google-plus-circle.svg Icon Social Media Google Plus Circle icon-social-media-instagram-circle.svg Icon Social Media Instagram Circle icon-social-media-linkedin-circle.svg Icon Social Media LinkedIn Circle icon-social-media-pinterest-circle.svg Icon Social Media Pinterest Circle icon-social-media-twitter-circle.svg Icon Social Media Twitter Circle icon-social-media-youtube-circle.svg Icon Social Media YouTube Circle icon-social-media-twitter-filled.svg Icon Social Media Twitter Filled icon-stop-button-filled.svg Icon Stop Button Filled icon-translation-filled.svg Icon Translation Filled icon-regional.svg Icon Regional Map Pin icon-globe icon-chat.svg Icon Chat icon-clock-outline.svg Icon Clock Outline icon-headphones-outline.svg Icon Headphones Outline icon-pin-outline.svg Icon Pin Outline icon-article-line-mobile.svg Article Icon icon-music-note-circle-line-mobile.svg Music Note Icon icon-sheet-music-line-mobile.svg Sheet Music Icon icon-nav-mobile-more.svg Navigation More Icon icon-nav-mobile-more.svg Navigation More Icon icon-nav-mobile-song-select.svg Navigation SongSelect Icon icon-nav-mobile-services.svg Navigation Services Icon icon-nav-mobile-support.svg Navigation Support Icon

Vælg din placering

STEFAN ZWEIG: FARVEL TIL EUROPA

STOR FORFATTER LANGT FRA HJEMMET

Anden verdenskrig set på sikker afstand, kunne være en overskrift på denne stilfærdige og stærke film om en af alle tiders mest populære europæiske forfattere. Allerede i sin samtid var den østrigske jøde Stefan Zweig tiljublet af en stor fanskare. Hvis handlingen var foregået i dag, ville der i de fleste scener være folk, som tog selfier sammen med selveste hr. Zweig. Han er nemlig med i stort set alle scener.

En jøde på flugt
Som jøde var Stefan Zweig blevet tvunget til at forlade sit elskede fædreland. Filmens handling udspiller sig ved en PEN-konference i Buenos Aires i 1936, i Brasilien, hvor han boede fra 1934-1942, og i New York, hvor han besøgte familie og mødtes med sin forlægger. Men det gav ham ikke fred at være på sikker afstand af nazismen. Han var nemlig konstant knuget af det, der foregik i Europa.

Filmen berører nazisternes forfølgelse af jøderne, og jødernes situation i eksilet i Nord- og Sydamerika. Men det bliver ikke et centralt emne. At Stefan Zweig er jøde, får stort set kun betydning, fordi det er baggrunden for hans flugt. Der er nogle scener, hvor han brokker sig over, at så mange jøder henvender sig til ham for at få hjælp til at forlade Europa. Men han ender med at acceptere, at det måske nok er hans opgave at hjælpe. Religion er fraværende som tema i filmen, bortset fra helt til slut i efterskriftet, hvor der rundes af med både en jødisk og en kristen bøn.

Forfatter og ikke politiker
Journalisterne forsøgte at presse ham til at tage afstand fra nazismen, men han svarede undvigende. Han ville ikke sige noget ufordelagtigt om sit land. En forfatter skal ikke optræde som politiker, sagde han til journalisterne. Forfatteren skal øve indflydelse gennem sit forfatterskab. Og det gjorde Stefan Zweig. Forfatterskabet viser, at han var pacifist, og at han troede på et fremtidigt Europa, hvor racer, politik og religion ikke mere ville skille folk. Han skrev en hyldest til Brasilien, hvor de forskellige racer levede et helt jævnbyrdigt liv, og hvor naturen var paradisisk. Bogen kan læses som en indirekte kritik af nazismen…

Se hele anmeldelsen på filmogtro.dk

 

« »

CVLI does not necessarily endorse the entire content of any movie listed. Before showing any movie, in whole or in part, please preview and determine if the footage is appropriate for your intended audience.

Gør det rigtige

Kom sammen med over 100.000 kirker, lejre, kirkelige organisationer og børnepasningscentre i hele verden, der er medlemmer af CVLI og Church Video License.

Film ideer