graphic-ccli-trademark.svg CCLI Trademark Logo graphic-ccli-trademark.svg CCLI Trademark Logo graphic-songselect-trademark.svg CCLI SongSelect Logo icon-megaphone-circle-line.svg Icon Megaphone icon-press-kit Press Kit Icon icon-fact-sheet Fact Sheet Icon icon-megaphone-circle-line-mobile.svg Icon Megaphone icon-close-filled.svg Icon Close icon-close-white.svg Icon Close icon-close-blue.svg Icon Close icon-earth-filled.svg Icon Earth icon-earth-line.svg Icon Earth Outline icon-finder-filled.svg Icon Finder Filled icon-finder-filled.svg Icon Finder Filled icon-headset-line.svg Icon Headset Line icon-headset-line.svg Icon Headset Line icon-letter-and-envelope-line.svg Icon Letter and Envelope Line icon-movie-download-line.svg Icon Movie Download Line icon-music-note-circle-line.svg Icon Music Note Circle Line icon-new-window-line.svg Icon New Window Line icon-new-window-line-blue.svg Icon New Window Line icon-page-ribbon-line.svg Icon Page Ribbon Line icon-person-filled.svg Icon Person Filled icon-person-filled.svg Icon Person Filled icon-play-circle.svg Icon Play Circle icon-recent-articles-line.svg Icon Article Line icon-stop-circle.svg Icon Stop Circle icon-play-pressed-circle.svg Icon Play Pressed Circle icon-question-mark-circle.svg Icon Question Mark Circle icon-quotation-end.svg Icon Quotation End icon-quotation-start.svg Icon Quotation Start icon-quotation-end.svg Icon Quotation End icon-quotation-start.svg Icon Quotation Start icon-sheet-music-line.svg Icon Sheet Music Line icon-shopping-cart-line.svg Icon Shopping Cart Line icon-social-media-facebook-circle.svg Icon Social Media Facebook Circle icon-social-media-google-plus-circle.svg Icon Social Media Google Plus Circle icon-social-media-instagram-circle.svg Icon Social Media Instagram Circle icon-social-media-linkedin-circle.svg Icon Social Media LinkedIn Circle icon-social-media-pinterest-circle.svg Icon Social Media Pinterest Circle icon-social-media-twitter-circle.svg Icon Social Media Twitter Circle icon-social-media-youtube-circle.svg Icon Social Media YouTube Circle icon-social-media-twitter-filled.svg Icon Social Media Twitter Filled icon-stop-button-filled.svg Icon Stop Button Filled icon-translation-filled.svg Icon Translation Filled icon-regional.svg Icon Regional Map Pin icon-globe icon-chat.svg Icon Chat icon-clock-outline.svg Icon Clock Outline icon-headphones-outline.svg Icon Headphones Outline icon-pin-outline.svg Icon Pin Outline icon-article-line-mobile.svg Article Icon icon-music-note-circle-line-mobile.svg Music Note Icon icon-sheet-music-line-mobile.svg Sheet Music Icon icon-nav-mobile-more.svg Navigation More Icon icon-nav-mobile-more.svg Navigation More Icon icon-nav-mobile-song-select.svg Navigation SongSelect Icon icon-nav-mobile-services.svg Navigation Services Icon icon-nav-mobile-support.svg Navigation Support Icon

Vælg din placering

VAN GOGH – VED EVIGHEDENS PORT

“Van Gogh – ved evighedens port”, er en kunstnerisk, visuel næsten eksperimentel film om en stor kunstner. Den er lige så særpræget, flimrende, rastløs som kunstneren selv. Dermed underbygges hele handlingen og den dogmeagtige måde at filme på med håndholdt, rystende filmkamera og underlige skæve vinkler Vincent Van Goghs skrøbelige sind og hektiske malemåde.

Vincent Van Gogh levede i stor fattigdom i hele sit liv og nåede aldrig helt at opleve sin egen berømmelse. Han bliver i starten af filmen bekendt med maleren Paul Gauguin, som i vrede mod den etablerede kunstverden, forlader Frankrig for at rejse til udlandet og male, som han har lyst til – uden om de etablerede impressionistiske kunstretninger og fremherskende malerskoler. Men Van Gogh bliver i Frankrig i den lille by Arles, hvor han slår sig ned i et lille hus, han lejer af madame Giroux. Han holder dog kontakt med Gauguin via hyppig brevveksling, og der opstår en form for fortrolighed og venskab mellem de to.

Billede og lyd
Man oplever Van Goghs sansning af naturen, når han vandrer omkring med lærred og malergrej på ryggen, når han lægger sig på jorden og hælder jord ned over ansigtet, når han står i meterhøj græs, og når han læner sig tilbage og lytter til vindens pisken gennem træerne. Der er rigtig meget lyd i filmen. Rigtig meget naturlyd i form af blæst og susen og rigtig meget klavermusik i melankolsk mol. Nogle gange næsten enerverende, irriterende klavertoner, der ensformigt, lidt dystert slår tonen an og akkompagnerer hans mørke sind. Klavermusikkens staccato fylder så meget, at det ind imellem overdøver billedsiden, men det er måske netop bevidst for at underbygge det tragiske faktum, at Vincents sindsyge er ved at tage over…

Se mere på www.filmogtro.dk

« »

CVLI does not necessarily endorse the entire content of any movie listed. Before showing any movie, in whole or in part, please preview and determine if the footage is appropriate for your intended audience.

Gør det rigtige

Kom sammen med over 100.000 kirker, lejre, kirkelige organisationer og børnepasningscentre i hele verden, der er medlemmer af CVLI og Church Video License.

Film ideer