graphic-ccli-trademark.svg CCLI Trademark Logo graphic-ccli-trademark.svg CCLI Trademark Logo graphic-songselect-trademark.svg CCLI SongSelect Logo icon-megaphone-circle-line.svg Icon Megaphone icon-press-kit Press Kit Icon icon-fact-sheet Fact Sheet Icon icon-megaphone-circle-line-mobile.svg Icon Megaphone icon-close-filled.svg Icon Close icon-close-white.svg Icon Close icon-close-blue.svg Icon Close icon-earth-filled.svg Icon Earth icon-earth-line.svg Icon Earth Outline icon-finder-filled.svg Icon Finder Filled icon-finder-filled.svg Icon Finder Filled icon-headset-line.svg Icon Headset Line icon-headset-line.svg Icon Headset Line icon-letter-and-envelope-line.svg Icon Letter and Envelope Line icon-movie-download-line.svg Icon Movie Download Line icon-music-note-circle-line.svg Icon Music Note Circle Line icon-new-window-line.svg Icon New Window Line icon-new-window-line-blue.svg Icon New Window Line icon-page-ribbon-line.svg Icon Page Ribbon Line icon-person-filled.svg Icon Person Filled icon-person-filled.svg Icon Person Filled icon-play-circle.svg Icon Play Circle icon-recent-articles-line.svg Icon Article Line icon-stop-circle.svg Icon Stop Circle icon-play-pressed-circle.svg Icon Play Pressed Circle icon-question-mark-circle.svg Icon Question Mark Circle icon-quotation-end.svg Icon Quotation End icon-quotation-start.svg Icon Quotation Start icon-quotation-end.svg Icon Quotation End icon-quotation-start.svg Icon Quotation Start icon-sheet-music-line.svg Icon Sheet Music Line icon-shopping-cart-line.svg Icon Shopping Cart Line icon-social-media-facebook-circle.svg Icon Social Media Facebook Circle icon-social-media-google-plus-circle.svg Icon Social Media Google Plus Circle icon-social-media-instagram-circle.svg Icon Social Media Instagram Circle icon-social-media-linkedin-circle.svg Icon Social Media LinkedIn Circle icon-social-media-pinterest-circle.svg Icon Social Media Pinterest Circle icon-social-media-twitter-circle.svg Icon Social Media Twitter Circle icon-social-media-youtube-circle.svg Icon Social Media YouTube Circle icon-social-media-twitter-filled.svg Icon Social Media Twitter Filled icon-stop-button-filled.svg Icon Stop Button Filled icon-translation-filled.svg Icon Translation Filled icon-regional.svg Icon Regional Map Pin icon-globe icon-chat.svg Icon Chat icon-clock-outline.svg Icon Clock Outline icon-headphones-outline.svg Icon Headphones Outline icon-pin-outline.svg Icon Pin Outline icon-article-line-mobile.svg Article Icon icon-music-note-circle-line-mobile.svg Music Note Icon icon-sheet-music-line-mobile.svg Sheet Music Icon icon-nav-mobile-more.svg Navigation More Icon icon-nav-mobile-more.svg Navigation More Icon icon-nav-mobile-song-select.svg Navigation SongSelect Icon icon-nav-mobile-services.svg Navigation Services Icon icon-nav-mobile-support.svg Navigation Support Icon

Vælg din placering

DEN STORE STILHED

AT GÅ HELE VEJEN 

Der er grund til at forvente store film fra Katrine Brocks, som blev færdiguddannet filminstruktør fra Dansk Filminstitut i 2019. Hendes spillefilmdebut “Den store stilhed” er fremragende. Og minsandten også noget så enestående som en film om et dansk nonnekloster. Klosterlivet er ikke ligefrem noget, der har præget dansk kultur meget de sidste mange århundreder. Men vi lukkes ind i denne verden med noget, der rammer en tematik, som kendes langt udenfor klostermurene: skyld, skam, selvdestruktion, opgør, tilgivelse, forsoning.

Den unge Silje, som taler flydende dansk og norsk (spillet af den norskfødte Kristine Kujath Thorp) – hendes opvækst var i Norge – er novice i nonneklosteret med navnet Alma, og er tæt på at blive optaget som nonne. Men få dage før optagelsen finder sted, kommer hendes halvbror Erik, og så melder fortidens drama sig med stor kraft og vælter situationen fuldstændig for Alma.

Dyb skyldfølelse
Dramaet handler om, at deres lillebror blev kørt ihjel ved et uheld. Som vi forstår det, var det Eriks fulde-kørsel, der var skyld i det, og vi får også meget hurtigt en fornemmelse af, at Erik er et menneske med stort kaos indeni. Men langsomt fornemmer vi også, at der er noget lignende på spil i den afdæmpede, fromme Alma. Og – uden at afsløre for meget – handler det om dyb skyldfølelse hos Alma, som slår ud i, at hun af og til i al hemmelighed beskadiger sig selv.

Rammen for det hele er kristendommens essens: skyld og forsoning, og mest af alt i denne nervepirrende historie: skyld og forsoning mellem mennesker. Hvordan kan man finde vej ud af dybt traumatiserende skyld?

Forsoning er nødvendig
Alma lægger ud med dårlige, halvhjertede forsøg til en begyndelse, som ender med ren løgnagtighed, for til sidst at gå planken ud ad angerens vej – og nå til forsoningen. Dét kræver et break i hendes nonneliv, og som seer tænker man, at dette også bliver til et brud med troens fundament. Men helt forunderligt får historien lov til at lande igen på troens fundament. Og vel at mærke med et vigtigt signal om, hvordan troen – eller snarere Gud – ikke fritager os fra den lange, vanskelige, forsoningsvej, men tværtimod kalder os til at gå hele vejen, for at troen stadig kan være i behold…

Se mere på www.filmogtro.dk

« »

CVLI does not necessarily endorse the entire content of any movie listed. Before showing any movie, in whole or in part, please preview and determine if the footage is appropriate for your intended audience.

Gør det rigtige

Kom sammen med over 100.000 kirker, lejre, kirkelige organisationer og børnepasningscentre i hele verden, der er medlemmer af CVLI og Church Video License.

Film ideer