graphic-ccli-trademark.svg CCLI Trademark Logo graphic-ccli-trademark.svg CCLI Trademark Logo graphic-songselect-trademark.svg CCLI SongSelect Logo icon-megaphone-circle-line.svg Icon Megaphone icon-press-kit Press Kit Icon icon-fact-sheet Fact Sheet Icon icon-megaphone-circle-line-mobile.svg Icon Megaphone icon-close-filled.svg Icon Close icon-close-white.svg Icon Close icon-close-blue.svg Icon Close icon-earth-filled.svg Icon Earth icon-earth-line.svg Icon Earth Outline icon-finder-filled.svg Icon Finder Filled icon-finder-filled.svg Icon Finder Filled icon-headset-line.svg Icon Headset Line icon-headset-line.svg Icon Headset Line icon-letter-and-envelope-line.svg Icon Letter and Envelope Line icon-movie-download-line.svg Icon Movie Download Line icon-music-note-circle-line.svg Icon Music Note Circle Line icon-new-window-line.svg Icon New Window Line icon-new-window-line-blue.svg Icon New Window Line icon-page-ribbon-line.svg Icon Page Ribbon Line icon-person-filled.svg Icon Person Filled icon-person-filled.svg Icon Person Filled icon-play-circle.svg Icon Play Circle icon-recent-articles-line.svg Icon Article Line icon-stop-circle.svg Icon Stop Circle icon-play-pressed-circle.svg Icon Play Pressed Circle icon-question-mark-circle.svg Icon Question Mark Circle icon-quotation-end.svg Icon Quotation End icon-quotation-start.svg Icon Quotation Start icon-quotation-end.svg Icon Quotation End icon-quotation-start.svg Icon Quotation Start icon-sheet-music-line.svg Icon Sheet Music Line icon-shopping-cart-line.svg Icon Shopping Cart Line icon-social-media-facebook-circle.svg Icon Social Media Facebook Circle icon-social-media-google-plus-circle.svg Icon Social Media Google Plus Circle icon-social-media-instagram-circle.svg Icon Social Media Instagram Circle icon-social-media-linkedin-circle.svg Icon Social Media LinkedIn Circle icon-social-media-pinterest-circle.svg Icon Social Media Pinterest Circle icon-social-media-twitter-circle.svg Icon Social Media Twitter Circle icon-social-media-youtube-circle.svg Icon Social Media YouTube Circle icon-social-media-twitter-filled.svg Icon Social Media Twitter Filled icon-stop-button-filled.svg Icon Stop Button Filled icon-translation-filled.svg Icon Translation Filled icon-regional.svg Icon Regional Map Pin icon-globe icon-chat.svg Icon Chat icon-clock-outline.svg Icon Clock Outline icon-headphones-outline.svg Icon Headphones Outline icon-pin-outline.svg Icon Pin Outline icon-article-line-mobile.svg Article Icon icon-music-note-circle-line-mobile.svg Music Note Icon icon-sheet-music-line-mobile.svg Sheet Music Icon icon-nav-mobile-more.svg Navigation More Icon icon-nav-mobile-more.svg Navigation More Icon icon-nav-mobile-song-select.svg Navigation SongSelect Icon icon-nav-mobile-services.svg Navigation Services Icon icon-nav-mobile-support.svg Navigation Support Icon

Vælg din placering

LAZZARO DEN LYKKELIGE

LAD GODHEDEN SEJRE

En dybt bevægende film om egoisme og den rene, uspolerede godhed. Om helgenskikkelsen og Kristusfiguren Lazzaro. Man går ud af biografen med en følelse af inderlig lyst til godhedens sejr.

I mit barndomshjem havde vi en bog med katolske helgenlegender. Vi havde fået den af en katolsk ven af familien. Af en eller anden grund elskede jeg den bog. Normalt ville jeg helst høre min mor læse spændende eventyr og store romaner, men lige netop den bog faldt også i min smag. I bogen var der en legende om Frans af Assisi, som engang kom til en landsby, hvor man levede i stor frygt for en ensom ulv, som hærgede på egnen. Frans gik ud for at møde ulven en nat. Han mødte den og talte venligt til den, og ulven fulgte ham derefter som en god hund.

Vinderfilmen ved sidste års Cannes Filmfestival henter sit grundstof fra en legende, der ligner Frans af Assisi-legenden meget. Og hele filmens tema har en helgen som omdrejningspunkt – Lazzaro den Lykkelige, som er titlen på filmen og navnet på den unge mand, som er historiens hovedperson.

Smuk og bevægende film
Lad mig advare læseren, før jeg går videre. Hvis man vil have den fulde oplevelse af filmen, skal man unde sig selv at vide mindst muligt om filmens handling på forhånd. Filmen har et point of no return, som vælter én fuldstændig bagover, og som giver filmen en helt egen karakter og horisont. Men lad mig bare sige det med det samme: Det er meget længe siden, jeg har set en så smuk og bevægende – og faktisk også opbyggelig – film. Jeg anbefaler den på det allervarmeste.

Og så lidt mere om historien. Lazzaro lever i et ganske lille bondesamfund, som tidsmæssigt synes at befinde sig en gang i 1950’erne. Livsforholdene er dog næsten, så man tror sig mere end 100 år tilbage i tid. Bønderne er tydeligvis fæstebønder, fæstet af en grevinde, som med hård hånd fastholder dem i landsbyen og dens allernærmeste omegn.  Lazzaro er landsbyens øjensynligt naive, godmodige sjæl, som stiller sig til tjeneste for alt og alle, og som ligeledes udnyttes af alle. En dag møder Lazzaro grevindens søn, Tancredi. Der opstår et særligt forhold mellem de to, men også her får Lazzaro den udnyttedes rolle og finder sig helt i det. Vi forvirres en anelse af det med tidsforholdene, for Tancredi ligner en moderne ung mand, og han har en mobiltelefon…

Se mere på www.filmogtro.dk

« »

CVLI does not necessarily endorse the entire content of any movie listed. Before showing any movie, in whole or in part, please preview and determine if the footage is appropriate for your intended audience.

Gør det rigtige

Kom sammen med over 100.000 kirker, lejre, kirkelige organisationer og børnepasningscentre i hele verden, der er medlemmer af CVLI og Church Video License.

Film ideer