graphic-ccli-trademark.svg CCLI Trademark Logo graphic-ccli-trademark.svg CCLI Trademark Logo graphic-songselect-trademark.svg CCLI SongSelect Logo icon-megaphone-circle-line.svg Icon Megaphone icon-press-kit Press Kit Icon icon-fact-sheet Fact Sheet Icon icon-megaphone-circle-line-mobile.svg Icon Megaphone icon-close-filled.svg Icon Close icon-close-white.svg Icon Close icon-close-blue.svg Icon Close icon-earth-filled.svg Icon Earth icon-earth-line.svg Icon Earth Outline icon-finder-filled.svg Icon Finder Filled icon-finder-filled.svg Icon Finder Filled icon-headset-line.svg Icon Headset Line icon-headset-line.svg Icon Headset Line icon-letter-and-envelope-line.svg Icon Letter and Envelope Line icon-movie-download-line.svg Icon Movie Download Line icon-music-note-circle-line.svg Icon Music Note Circle Line icon-new-window-line.svg Icon New Window Line icon-new-window-line-blue.svg Icon New Window Line icon-page-ribbon-line.svg Icon Page Ribbon Line icon-person-filled.svg Icon Person Filled icon-person-filled.svg Icon Person Filled icon-play-circle.svg Icon Play Circle icon-recent-articles-line.svg Icon Article Line icon-stop-circle.svg Icon Stop Circle icon-play-pressed-circle.svg Icon Play Pressed Circle icon-question-mark-circle.svg Icon Question Mark Circle icon-quotation-end.svg Icon Quotation End icon-quotation-start.svg Icon Quotation Start icon-quotation-end.svg Icon Quotation End icon-quotation-start.svg Icon Quotation Start icon-sheet-music-line.svg Icon Sheet Music Line icon-shopping-cart-line.svg Icon Shopping Cart Line icon-social-media-facebook-circle.svg Icon Social Media Facebook Circle icon-social-media-google-plus-circle.svg Icon Social Media Google Plus Circle icon-social-media-instagram-circle.svg Icon Social Media Instagram Circle icon-social-media-linkedin-circle.svg Icon Social Media LinkedIn Circle icon-social-media-pinterest-circle.svg Icon Social Media Pinterest Circle icon-social-media-twitter-circle.svg Icon Social Media Twitter Circle icon-social-media-youtube-circle.svg Icon Social Media YouTube Circle icon-social-media-twitter-filled.svg Icon Social Media Twitter Filled icon-stop-button-filled.svg Icon Stop Button Filled icon-translation-filled.svg Icon Translation Filled icon-regional.svg Icon Regional Map Pin icon-globe icon-chat.svg Icon Chat icon-clock-outline.svg Icon Clock Outline icon-headphones-outline.svg Icon Headphones Outline icon-pin-outline.svg Icon Pin Outline icon-article-line-mobile.svg Article Icon icon-music-note-circle-line-mobile.svg Music Note Icon icon-sheet-music-line-mobile.svg Sheet Music Icon icon-nav-mobile-more.svg Navigation More Icon icon-nav-mobile-more.svg Navigation More Icon icon-nav-mobile-song-select.svg Navigation SongSelect Icon icon-nav-mobile-services.svg Navigation Services Icon icon-nav-mobile-support.svg Navigation Support Icon

Vælg din placering

SHE SAID

To journalister arbejdede i flere år på en artikel, der skulle afsløre Havey Weinstein, der misbrugte sin magtposition til at opnå seksuelle ydelser. Det blev begyndelsen til MeToo-bevægelsen.

MISBRUG AF MAGT SKAL AFSLØRES 

Er det muligt for en magtfuld mand gennem mere end 30 år at slippe godt fra at udnytte kvinder seksuelt uden at skulle stå til regnskab for det? Ja, det var det engang, men det er det ikke mere. Den kendte og meget indflydelsesrige filmmogul Harvey Weinstein slap gennem mange år godt fra at misbruge sin magtposition til at opnå de seksuelle ydelser, han begærede. Det gjorde han til trods for, at mange kendte til hans eskapader.

Han fortsatte bare
Når det ikke ville være muligt for Harvey Weinstein at slippe godt fra sine overgreb i dag, skyldes det især to journalisters gravearbejde. New York Times-journalisterne Jodi Kantor (Zoe Kazan) og Megan Twohey (Carey Mulligan) arbejdede i flere år på at samle materiale til en afslørende artikel om ham. Deres problem var, at ingen af de forulempede kvinder ville eller turde stå offentlig frem. Mange af dem havde underskrevet en tavsheds-kontrakt. De havde fået en stor sum penge for aldrig nogensinde at nævne hans overgreb på dem for nogen. Weinstein havde magt til at sørge for en flot karriere til dem, der tilfredsstillede ham, og han havde magt til at ødelægge alle fremtidsmuligheder for dem, som ikke ville makke ret. Og han brugte sin magt.

De to journalister og teamet omkring dem på New York Times havde brug for skriftlig dokumentation og i det mindste én kvinde, der ville stå frem og vidne. En skønne dag havde de nok, og artiklen blev trykt. Den satte gang i en flodbølge af beskyldninger mod Harvey Weinstein. Mere end 80 kvinder, heraf mange kendte skuespillere, stod frem og fortalte deres egen historie. Deraf navnet på bevægelsen, som kom til at hedde MeToo. En sidebemærkning: I dag væmmes alle i Hollywood ved en mand som Weinstein, men det er ikke ret mange år siden, at de samme mennesker velvilligt dækkede over hans eskapader, samtidig med, at de producerede hundredvis af film, som har været med til at præge den seksuelle kultur i hele verden.

Hæmmet af skam
Filmen har værdi ud fra flere vinkler. Først og fremmest fortæller den en historie om, hvordan magtfulde mænd kan gøre skade på kvinder, når de ikke respekterer et nej til seksuelt samvær. Vi møder flere kvinder, som fortæller, at et enkelt seksuelt overgreb i deres ungdom kom til at præge hele deres liv. Så er der også betydningen af den seriøse gravejournalistik, som bringer lyssky mennesker frem i offentligheden. Og ligeså er filmen en god baggrund for at forstå lidt mere om MeToo-bevægelsen, som også har fået store konsekvenser i Danmark.

Se mere på www.filmogtro.dk

« »

CVLI does not necessarily endorse the entire content of any movie listed. Before showing any movie, in whole or in part, please preview and determine if the footage is appropriate for your intended audience.

Gør det rigtige

Kom sammen med over 100.000 kirker, lejre, kirkelige organisationer og børnepasningscentre i hele verden, der er medlemmer af CVLI og Church Video License.

Film ideer