graphic-ccli-trademark.svg CCLI Trademark Logo graphic-ccli-trademark.svg CCLI Trademark Logo graphic-songselect-trademark.svg CCLI SongSelect Logo icon-megaphone-circle-line.svg Icon Megaphone icon-press-kit Press Kit Icon icon-fact-sheet Fact Sheet Icon icon-megaphone-circle-line-mobile.svg Icon Megaphone icon-close-filled.svg Icon Close icon-close-white.svg Icon Close icon-close-blue.svg Icon Close icon-earth-filled.svg Icon Earth icon-earth-line.svg Icon Earth Outline icon-finder-filled.svg Icon Finder Filled icon-finder-filled.svg Icon Finder Filled icon-headset-line.svg Icon Headset Line icon-headset-line.svg Icon Headset Line icon-letter-and-envelope-line.svg Icon Letter and Envelope Line icon-movie-download-line.svg Icon Movie Download Line icon-music-note-circle-line.svg Icon Music Note Circle Line icon-new-window-line.svg Icon New Window Line icon-new-window-line-blue.svg Icon New Window Line icon-page-ribbon-line.svg Icon Page Ribbon Line icon-person-filled.svg Icon Person Filled icon-person-filled.svg Icon Person Filled icon-play-circle.svg Icon Play Circle icon-recent-articles-line.svg Icon Article Line icon-stop-circle.svg Icon Stop Circle icon-play-pressed-circle.svg Icon Play Pressed Circle icon-question-mark-circle.svg Icon Question Mark Circle icon-quotation-end.svg Icon Quotation End icon-quotation-start.svg Icon Quotation Start icon-quotation-end.svg Icon Quotation End icon-quotation-start.svg Icon Quotation Start icon-sheet-music-line.svg Icon Sheet Music Line icon-shopping-cart-line.svg Icon Shopping Cart Line icon-social-media-facebook-circle.svg Icon Social Media Facebook Circle icon-social-media-google-plus-circle.svg Icon Social Media Google Plus Circle icon-social-media-instagram-circle.svg Icon Social Media Instagram Circle icon-social-media-linkedin-circle.svg Icon Social Media LinkedIn Circle icon-social-media-pinterest-circle.svg Icon Social Media Pinterest Circle icon-social-media-twitter-circle.svg Icon Social Media Twitter Circle icon-social-media-youtube-circle.svg Icon Social Media YouTube Circle icon-social-media-twitter-filled.svg Icon Social Media Twitter Filled icon-stop-button-filled.svg Icon Stop Button Filled icon-translation-filled.svg Icon Translation Filled icon-regional.svg Icon Regional Map Pin icon-globe icon-chat.svg Icon Chat icon-clock-outline.svg Icon Clock Outline icon-headphones-outline.svg Icon Headphones Outline icon-pin-outline.svg Icon Pin Outline icon-article-line-mobile.svg Article Icon icon-music-note-circle-line-mobile.svg Music Note Icon icon-sheet-music-line-mobile.svg Sheet Music Icon icon-nav-mobile-more.svg Navigation More Icon icon-nav-mobile-more.svg Navigation More Icon icon-nav-mobile-song-select.svg Navigation SongSelect Icon icon-nav-mobile-services.svg Navigation Services Icon icon-nav-mobile-support.svg Navigation Support Icon

Vælg din placering

WANNSEE-KONFERENCEN

En fremragende film om topnazisters og ministerielle embedsmænds vanvittige og kyniske planlægning af den endelige løsning på jødespørgsmålet – Endlösung!

ENDLÖSUNG 

Filmen “Wannsee-konferencen” bygger på virkelige begivenheder og på det referat, der blev taget ved Wannsee-konferencen i 1942, hvor bl.a højtprofilerede nazister som Eichmann og Reinhard Heydrich deltog, og hvor hovedpunktet var at diskutere ”den endelige løsning på jødespørgsmålet”: Endlösung!

“Wannsee-konferencen” er en tysk film, og det er faktisk skønt, at en film om nazityskland ikke er en amerikansk produktion, men foregår på tysk, hvilket giver filmen en særlig autenticitet. Desuden er der filmisk kælet for detaljerne, så den trods sit forfærdende indhold faktisk er smukt filmet. Det rammer måske selve filmen ind: det tilsyneladende pæne overfor det forfærdende og rådne!

Selv så mange år efter disse begivenheder giver det kuldegysninger at se SS-officerernes uniformer med hagekors og dødningehoveder, deres hårde, udtryksløse ansigter og at høre lyden af deres støvlehæle, når de går hen over trægulvene. Men endnu mere forfærdende er det at høre den kynisme og ligefremhed, hvormed der tales om den endelige løsning på jødespørgsmålet. Med andre ord: Hvordan slår man mest effektivt, nemmest og mest økonomisk jøderne ihjel? Konferencens deltagere kunne lige så godt have diskuteret vejret, – der er en naturlig selvfølgelighed over deres måde at skalte og valte med menneskeliv på, så det løber én koldt ned ad ryggen. Og man kan ikke lade være med at tænke, om denne nyttetænkning om menneskeliv ikke stadig har sine udløbere fra nazitiden ind i vor tid …? Når det f.eks. forlyder, at man gør børnene en tjeneste ved at aflive dem, så lyder det næsten bekendt.

Absurd
En af de højtstående officerer beklager sig over, at det er svært at “ordne” så mange jøder, når der hele tiden kommer nye sendinger, hvortil en anden spørger, hvad man gør ved dem, om de sendes til Riga i kz-lejr eller i ghetto? Og den første svarer: Nej, det ordner vi med en lille tur i skoven …   hvortil den anden kvitterer med et skævt smil. Og så er den samtale overstået. De ved fuldstændig indforstået, hvad det betyder. En anden beklager sig over de 2 millioner jøder, der er fanget i Krakow, hvortil der svares: Det er derfor, vi er her! For at finde en løsning.

Holocausts arkitekter
Hvis man forventer en krigsfilm med kanontorden eller forfærdelige optagelser fra kz-lejre, så er det ikke denne film, man skal se. Denne film forgår i maskinrummet omkring et konferencebord, hvor de mest forfærdende beslutninger i vor tid blev taget af holocausts arkitekter – her blev holocaust for alvor et faktum og for alvor effektiviseret og sat i værk. Disse uniformerede mænd med stenansigterne samt ministeriernes mappemænd, der sad med millioner af jøders liv i hænderne, fik formuleret deres løsning i al dens vanvid, men gjorde det med rædselsfuld selvfølgelighed, oprigtighed og naturlighed. Det er måske det mest skræmmende ved filmen: denne naturlighed.

Man taler fuldstændig åbenlyst om, at jøderne kan være urolige, når de skal lastes på de forhåndenværende gas-lastbiler, hvor de blev aflivet i krigens start. Eller når bilerne igen skal tømmes, giver det større svineri ved den type aflivning, end hvis man skyder dem. Ligeledes, at i Østeuropa kan man sagtens opfylde drabskvoterne, men det er sværere at skaffe sig af med ligene igen, fordi jorden er frossen, og man er derfor nødt til at stable dem, indtil jorden igen er til at grave i.

Wannsee-konferencens formål er at finde nye veje at gå for at sikre udryddelsen af samtlige 11 millioner jøder i hele Europa. Heydrich sidder for enden af konferencebordet, storsmilende og jovial, og fremlægger logistikken for de mange drab. Og så kommer dødslejrene på bordet med Auschwitz som juvelen i dette rædselsdødskabinet. Det medfører dog en del diskussion omkring bordet, – ikke om det forfærdelige i planen om gaskamrene, men om, hvilke lande, der skal have lov at blive jødefri først…! Man sidder lamslået over, hvad den samling af galninge, topnazister og ministerielle embedsmænd, sidder og planlægger, – de er Djævelens håndlangere…

Se mere på www.filmogtro.dk

« »

CVLI does not necessarily endorse the entire content of any movie listed. Before showing any movie, in whole or in part, please preview and determine if the footage is appropriate for your intended audience.

Gør det rigtige

Kom sammen med over 100.000 kirker, lejre, kirkelige organisationer og børnepasningscentre i hele verden, der er medlemmer af CVLI og Church Video License.

Film ideer