graphic-ccli-trademark.svg CCLI Trademark Logo graphic-ccli-trademark.svg CCLI Trademark Logo graphic-songselect-trademark.svg CCLI SongSelect Logo icon-megaphone-circle-line.svg Icon Megaphone icon-press-kit Press Kit Icon icon-fact-sheet Fact Sheet Icon icon-megaphone-circle-line-mobile.svg Icon Megaphone icon-close-filled.svg Icon Close icon-close-white.svg Icon Close icon-close-blue.svg Icon Close icon-earth-filled.svg Icon Earth icon-earth-line.svg Icon Earth Outline icon-finder-filled.svg Icon Finder Filled icon-finder-filled.svg Icon Finder Filled icon-headset-line.svg Icon Headset Line icon-headset-line.svg Icon Headset Line icon-letter-and-envelope-line.svg Icon Letter and Envelope Line icon-movie-download-line.svg Icon Movie Download Line icon-music-note-circle-line.svg Icon Music Note Circle Line icon-new-window-line.svg Icon New Window Line icon-new-window-line-blue.svg Icon New Window Line icon-page-ribbon-line.svg Icon Page Ribbon Line icon-person-filled.svg Icon Person Filled icon-person-filled.svg Icon Person Filled icon-play-circle.svg Icon Play Circle icon-recent-articles-line.svg Icon Article Line icon-stop-circle.svg Icon Stop Circle icon-play-pressed-circle.svg Icon Play Pressed Circle icon-question-mark-circle.svg Icon Question Mark Circle icon-quotation-end.svg Icon Quotation End icon-quotation-start.svg Icon Quotation Start icon-quotation-end.svg Icon Quotation End icon-quotation-start.svg Icon Quotation Start icon-sheet-music-line.svg Icon Sheet Music Line icon-shopping-cart-line.svg Icon Shopping Cart Line icon-social-media-facebook-circle.svg Icon Social Media Facebook Circle icon-social-media-google-plus-circle.svg Icon Social Media Google Plus Circle icon-social-media-instagram-circle.svg Icon Social Media Instagram Circle icon-social-media-linkedin-circle.svg Icon Social Media LinkedIn Circle icon-social-media-pinterest-circle.svg Icon Social Media Pinterest Circle icon-social-media-twitter-circle.svg Icon Social Media Twitter Circle icon-social-media-youtube-circle.svg Icon Social Media YouTube Circle icon-social-media-twitter-filled.svg Icon Social Media Twitter Filled icon-stop-button-filled.svg Icon Stop Button Filled icon-translation-filled.svg Icon Translation Filled icon-regional.svg Icon Regional Map Pin icon-globe icon-chat.svg Icon Chat icon-clock-outline.svg Icon Clock Outline icon-headphones-outline.svg Icon Headphones Outline icon-pin-outline.svg Icon Pin Outline icon-article-line-mobile.svg Article Icon icon-music-note-circle-line-mobile.svg Music Note Icon icon-sheet-music-line-mobile.svg Sheet Music Icon icon-nav-mobile-more.svg Navigation More Icon icon-nav-mobile-more.svg Navigation More Icon icon-nav-mobile-song-select.svg Navigation SongSelect Icon icon-nav-mobile-services.svg Navigation Services Icon icon-nav-mobile-support.svg Navigation Support Icon

Vælg din placering

CLOSE

I filmen møder vi Leo og Remi – to 13-årige drenge, som er nære venner. Et skoleskift udfordrer venskabet, da de nye klassekammerater spørger ind til deres forhold. Er det venskab eller mere end det?

EN STÆRK FORTÆLLING 

To drenge på 12-13 år, Remi og Leo, er hjertevenner. De bor nærmest sammen. Leo overnatter gang på gang hos Remi, i samme seng, hvor de ofte sover “i ske” med hinanden.

Et nært venskab udfordres
Efter sommeren skal de skifte skole. De løber ind i en helt ny klasse med mange ukendte. Blandt de nye klassekammerater er der nogen, der synes, de får blik for et par drenge med homoseksuelle tilbøjeligheder i deres intimt nære venskab. De antyder det overfor de to, og fra da af begynder venskabet ganske langsomt at krakelere. Leo vil ikke på nogen måde have det image – homoseksuel. Remi vil sandsynligvis heller ikke, men er ikke på samme måde optaget af at fjerne enhver mistænkelig antydning i den retning.

Langsomt, langsomt glider de fra hinanden. Eller mere præcist: Leo glider fra Remi i bevidste tilvalg af nye venner, og af små fravalgsepisoder i forhold til Remi, inklusive et par episoder, hvor deres normalt hyggelige drengeslåskamp bliver til ægte slagsmål. Han gør det tydeligvis med stort besvær, for tabet er mærkbart. Det er, som om han aldrig rigtig finder fodfæste i alternativerne. Det er ligeledes meget mærkbart for Remi. Så mærkbart, at det får fatale følger.

Et mesterværk
Hvis du vil se filmen, så drop læsningen herfra. Og se for alt i verden gerne filmen. Den er et mesterværk.

Det fatale er, at Remi dør. Sandsynligvis tager han sit eget liv. Vi får det aldrig udpenslet. Pludselig er han død og borte. Det er alt, og derfra vokser filmens energi til et kraftfuldt følelsesregister, men vel at mærke fortsat i en meget stilfærdigt antydende form.

Leos første langvarige reaktion på Remis død er tilbageholdende tavshed. Han er øjensynlig relativt upåvirket af det. Men kun udvendigt. Så meget forstår man som seer. Og, hvad man også fornemmer ret snart, er, at skyldfølelsen er stærk og vokser og vokser. På et tidspunkt får sorgen omsider et gennembrud i ham, som samtidig befrier ham til at vedkende sig skylden. Og til sidst modtage tilgivelsen fra Remis mor.

Se mere på www.filmogtro.dk

« »

CVLI does not necessarily endorse the entire content of any movie listed. Before showing any movie, in whole or in part, please preview and determine if the footage is appropriate for your intended audience.

Gør det rigtige

Kom sammen med over 100.000 kirker, lejre, kirkelige organisationer og børnepasningscentre i hele verden, der er medlemmer af CVLI og Church Video License.

Film ideer