graphic-ccli-trademark.svg CCLI Trademark Logo graphic-ccli-trademark.svg CCLI Trademark Logo graphic-songselect-trademark.svg CCLI SongSelect Logo icon-megaphone-circle-line.svg Icon Megaphone icon-press-kit Press Kit Icon icon-fact-sheet Fact Sheet Icon icon-megaphone-circle-line-mobile.svg Icon Megaphone icon-close-filled.svg Icon Close icon-close-white.svg Icon Close icon-close-blue.svg Icon Close icon-earth-filled.svg Icon Earth icon-earth-line.svg Icon Earth Outline icon-finder-filled.svg Icon Finder Filled icon-finder-filled.svg Icon Finder Filled icon-headset-line.svg Icon Headset Line icon-headset-line.svg Icon Headset Line icon-letter-and-envelope-line.svg Icon Letter and Envelope Line icon-movie-download-line.svg Icon Movie Download Line icon-music-note-circle-line.svg Icon Music Note Circle Line icon-new-window-line.svg Icon New Window Line icon-new-window-line-blue.svg Icon New Window Line icon-page-ribbon-line.svg Icon Page Ribbon Line icon-person-filled.svg Icon Person Filled icon-person-filled.svg Icon Person Filled icon-play-circle.svg Icon Play Circle icon-recent-articles-line.svg Icon Article Line icon-stop-circle.svg Icon Stop Circle icon-play-pressed-circle.svg Icon Play Pressed Circle icon-question-mark-circle.svg Icon Question Mark Circle icon-quotation-end.svg Icon Quotation End icon-quotation-start.svg Icon Quotation Start icon-quotation-end.svg Icon Quotation End icon-quotation-start.svg Icon Quotation Start icon-sheet-music-line.svg Icon Sheet Music Line icon-shopping-cart-line.svg Icon Shopping Cart Line icon-social-media-facebook-circle.svg Icon Social Media Facebook Circle icon-social-media-google-plus-circle.svg Icon Social Media Google Plus Circle icon-social-media-instagram-circle.svg Icon Social Media Instagram Circle icon-social-media-linkedin-circle.svg Icon Social Media LinkedIn Circle icon-social-media-pinterest-circle.svg Icon Social Media Pinterest Circle icon-social-media-twitter-circle.svg Icon Social Media Twitter Circle icon-social-media-youtube-circle.svg Icon Social Media YouTube Circle icon-social-media-twitter-filled.svg Icon Social Media Twitter Filled icon-stop-button-filled.svg Icon Stop Button Filled icon-translation-filled.svg Icon Translation Filled icon-regional.svg Icon Regional Map Pin icon-globe icon-chat.svg Icon Chat icon-clock-outline.svg Icon Clock Outline icon-headphones-outline.svg Icon Headphones Outline icon-pin-outline.svg Icon Pin Outline icon-article-line-mobile.svg Article Icon icon-music-note-circle-line-mobile.svg Music Note Icon icon-sheet-music-line-mobile.svg Sheet Music Icon icon-nav-mobile-more.svg Navigation More Icon icon-nav-mobile-more.svg Navigation More Icon icon-nav-mobile-song-select.svg Navigation SongSelect Icon icon-nav-mobile-services.svg Navigation Services Icon icon-nav-mobile-support.svg Navigation Support Icon

Vælg din placering

BIRTHRIGHT OUTLAW

En præst og hans kone oplever det frygtelige, at deres datter kidnappes. Hvad gør gode, kristne forældre så? Gennem dialoger og enkelte bibelcitater behandles emner som kærlighed, tilgivelse, skæbne og retfærdighed.

EN WESTERN MED SEKSLØBER OG BIBEL

Jeremiah (Lucas Black) er præst for en lille menighed langt ude i det vilde West. Sammen med sin kone Martha, (Sarah Drew) har de den unge datter, Hope (Olivia Sanabia). Alt er idyl indtil en nat, hvor maskerede mænd bryder ind i deres hus og kidnapper deres datter, mens de råber: “Huset vinder altid!”

Den stedlige sherif tør ikke tage kampen op mod den bande af berygtede lovløse, som han regner med, må stå bag. Så Jeremiah og Sarah tager selv afsted for at befri Hope. En rejse, der afslører mange hemmeligheder for Jeremiah, og sætter hans tro og kærlighed på prøve.

Seksløber og dialog
Filmen er en blanding af action-western og feel-good familiefilm om faderrolle og kærlighed. Der er humor, kærlighed (for flere generationer), spænding og meget tanke- og trosstof, der tages op i dialoger mellem forskellige personer. Der er nogle ret forfriskende personer, der ikke spiller hovedrolle, men alligevel tilfører noget seværdigt, f.eks. en dusørjæger i rustning og en sherif-kone, der ikke er bange for noget. Nogle vil finde denne blanding meget charmerende (og f.eks. se muligheden for en film, både mand og kone gider se sammen) – andre vil synes, at det hverken er fugl eller fisk. Handlingen skal ikke røbes, men her er nogle af de store elementer i filmen:

Et kortspil for livet
Den lovløse bande lever et øde sted, hvor de bor i telte med figurerne fra et kortspil udenpå. Alle bandemedlemmer har navn efter et kort, f.eks. Ruder Knægt. Man kommer kun med i banden ved at aflægge en ed, hvorefter det er ens “fødselsret” at forblive i banden hele livet, leve under dens beskyttelse og efter dens regler. Et gennemgående tema i filmen bliver, om man kan bryde sin “birthright” som lovløs og blive til noget andet, – eller om man hænger på det resten af sit liv.

En ægte mand
Jeremiah er ikke den mest erfarne med et skydevåben. Har han, hvad der skal til for at forsvare sin familie? Skal det hele “bare” lægges i Guds hånd – eller skal man bede og derefter lade sit gevær og ride af sted? Skal man tilgive den kvinde, man elsker – selv om man finder ud af, at man har ægtet en kvinde med en absolut anden fortid, end hun gav udtryk for? Hvad skal man gøre, når hun tilstår og samtidig siger, at hun valgte ham, fordi hun så Guds kærlighed inde i ham og ønskede at få del i denne kærlighed?

Tilgivelse og ny start
Gennem dialoger og enkelte direkte bibelcitater behandles dybt centrale kristne emner som kærlighed, tilgivelse, skæbne og retfærdighed. Eller sagt med ét emne: Om Guds vilje og evne til at sætte mennesker fri af deres fortid…

Se mere på https://filmogtro.dk/

« »

CVLI does not necessarily endorse the entire content of any movie listed. Before showing any movie, in whole or in part, please preview and determine if the footage is appropriate for your intended audience.

Gør det rigtige

Kom sammen med over 100.000 kirker, lejre, kirkelige organisationer og børnepasningscentre i hele verden, der er medlemmer af CVLI og Church Video License.

Film ideer