graphic-ccli-trademark.svg CCLI Trademark Logo graphic-ccli-trademark.svg CCLI Trademark Logo graphic-songselect-trademark.svg CCLI SongSelect Logo icon-megaphone-circle-line.svg Icon Megaphone icon-press-kit Press Kit Icon icon-fact-sheet Fact Sheet Icon icon-megaphone-circle-line-mobile.svg Icon Megaphone icon-close-filled.svg Icon Close icon-close-white.svg Icon Close icon-close-blue.svg Icon Close icon-earth-filled.svg Icon Earth icon-earth-line.svg Icon Earth Outline icon-finder-filled.svg Icon Finder Filled icon-finder-filled.svg Icon Finder Filled icon-headset-line.svg Icon Headset Line icon-headset-line.svg Icon Headset Line icon-letter-and-envelope-line.svg Icon Letter and Envelope Line icon-movie-download-line.svg Icon Movie Download Line icon-music-note-circle-line.svg Icon Music Note Circle Line icon-new-window-line.svg Icon New Window Line icon-new-window-line-blue.svg Icon New Window Line icon-page-ribbon-line.svg Icon Page Ribbon Line icon-person-filled.svg Icon Person Filled icon-person-filled.svg Icon Person Filled icon-play-circle.svg Icon Play Circle icon-recent-articles-line.svg Icon Article Line icon-stop-circle.svg Icon Stop Circle icon-play-pressed-circle.svg Icon Play Pressed Circle icon-question-mark-circle.svg Icon Question Mark Circle icon-quotation-end.svg Icon Quotation End icon-quotation-start.svg Icon Quotation Start icon-quotation-end.svg Icon Quotation End icon-quotation-start.svg Icon Quotation Start icon-sheet-music-line.svg Icon Sheet Music Line icon-shopping-cart-line.svg Icon Shopping Cart Line icon-social-media-facebook-circle.svg Icon Social Media Facebook Circle icon-social-media-google-plus-circle.svg Icon Social Media Google Plus Circle icon-social-media-instagram-circle.svg Icon Social Media Instagram Circle icon-social-media-linkedin-circle.svg Icon Social Media LinkedIn Circle icon-social-media-pinterest-circle.svg Icon Social Media Pinterest Circle icon-social-media-twitter-circle.svg Icon Social Media Twitter Circle icon-social-media-youtube-circle.svg Icon Social Media YouTube Circle icon-social-media-twitter-filled.svg Icon Social Media Twitter Filled icon-stop-button-filled.svg Icon Stop Button Filled icon-translation-filled.svg Icon Translation Filled icon-regional.svg Icon Regional Map Pin icon-globe icon-chat.svg Icon Chat icon-clock-outline.svg Icon Clock Outline icon-headphones-outline.svg Icon Headphones Outline icon-pin-outline.svg Icon Pin Outline icon-article-line-mobile.svg Article Icon icon-music-note-circle-line-mobile.svg Music Note Icon icon-sheet-music-line-mobile.svg Sheet Music Icon icon-nav-mobile-more.svg Navigation More Icon icon-nav-mobile-more.svg Navigation More Icon icon-nav-mobile-song-select.svg Navigation SongSelect Icon icon-nav-mobile-services.svg Navigation Services Icon icon-nav-mobile-support.svg Navigation Support Icon

Vælg din placering

THE OLD OAK

I en nordengelsk mindre by er et tidligere mineområde forfaldet til noget småt og fattigt for de fleste. Da nogle syriske flygtninge kommer til byen, er der mange, der ser skævt til dem, men ikke alle.

FLYGTNINGE KOMMER TIL BYEN 

Guldpalmevinderen Ken Loach har som 87-årig igen præsteret en meget seværdig film, som endnu engang handler om livet i samfundets underklasse. Ken Loach har i film efter film dyrket den underkendte del af samfundet, de sociale udfordringer i alle mulige varianter, og mulighederne for at finde menneskeligheden i alt det vanskelige.

En anmelder af Ken Loach’s nyeste film mener, at han er gået i selvsving med en film, som smager for meget af gentagelse. Det er muligt, at det kan opleves på den måde, hvis man har set samtlige af hans film, men som en af dem, der kun har set nogle få, vil jeg anbefale filmen meget. Den er bevægende og oplivende, og leveret på Ken Loach’ hverdagslivsnære måde.

Vi befinder os i en mindre by i Nordengland, Durham. Et tidligere betydningsfuldt mineområde er nu forfaldet til noget småt og fattigt for de fleste. Til byen ankommer nogle syriske flygtninge, og de får i første omgang hjælp af filmens hovedperson, T. J. Ballantyne, som er ejer af byens værtshus The Old Oak, et tydeligt afblomstret sted.

Udfordringer og kriser
En fast kundegruppe i værtshuset reagerer stærkt negativt på syrernes ankomst, og Ballantyne bringes i en meget vanskelig situation, hvor han må vælge side. Han vælger med en vis usikkerhed syrernes side, og det medfører store udfordringer og kriser. Men også stor sympati, varme og samhørighed. Og dertil kommer, at ikke blot syrernes vanskelige livssituation med flugt fra krigen i Syrien er i spil. Den hjemlige, lokale livssituation er i virkeligheden lige så vanskelig for mange. Som bekendt bliver to minusser til plus, så når to nødramte grupper kan finde sammen, sker der en opblomstring, først og sidst i det sociale, det menneskelige, som er og bliver det vigtigste af alt, på tværs af alle ydre forskelle.

Filmen har altså et meget optimistisk anliggende, selvom hele den ydre situation er stærkt pessimistisk. Mennesket kan trænge igennem både andres og egen negative uvilje og nå frem til det gode, varme menneskeliv. “Folk er ukuelige. De er sjove, og de kæmper,” som Ken Loach har sagt i et interview…

Se mere på https://filmogtro.dk/

« »

CVLI does not necessarily endorse the entire content of any movie listed. Before showing any movie, in whole or in part, please preview and determine if the footage is appropriate for your intended audience.

Gør det rigtige

Kom sammen med over 100.000 kirker, lejre, kirkelige organisationer og børnepasningscentre i hele verden, der er medlemmer af CVLI og Church Video License.

Film ideer